Nuacht

President Higgins on Social Justice

Foilsithe: Lua 1st Fea, 2021 | 14:40

I rith mo shaoil ar fad, thacaigh mé i gcónaí le cearta daonna, ceartas sóisialta agus dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta. 


I rith a ghairme, d’oibrigh an tUachtarán Ó hUigínn le tionscnaimh agus polasaithe a thugann aitheantas don bhuntábhacht a bhaineann le luach gach saoránaigh a chur chun cinn, agus go bhfuil ionchur le tabhairt ag cách le héacht na ‘fíor-phoblachta’ a bhaint amach.

Mar Uachtarán, chuir sé tús le Tionscnamh Speisialta, dar teideal ‘Rannpháirtíocht agus Claochlú’, a bhfuil sé mar aidhm aige aird a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le deiseanna rannpháirtíochta a chinntiú do gach saoránach i bpróisis shóisialta agus pholaitíochta.

 

Imeachtaí ábhartha eile: