Nuacht

Ráitis ón Uachtarán Ó hUigínn ar an bhForbairt Inbhuanaithe

Foilsithe: hAo 25th Meá, 2020 | 16:51

Tá an ‘Clár 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe’, a cuireadh i bhfeidhm i mballstáit uile na Náisiún Aontaithe in 2015, mar aon leis na 17 Sprioc um Fhorbairt Inbhuanaithe (SDGs) atá ag croílár an ghnímh seo, cruthaithe anois mar théama lárnach in obair Uachtarán Uí Uigínn.  
 
Thagair an tUachtarán do na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe mar threoir dúinn uile ar an tsíocháin agus an rath. Tharraing sé ard faoi leith ar thábhacht na hoibre seo ó thaobh díospóireacht a chur chun cinn agus múnlaí nua don fhorbairt mar duine a chruthú, múnlaí atá bunaithe ar eitic, smaointeoireacht chriticiúil agus a tharraingíonn ar chearta agus dínit daonna.

“Spreagann na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe muid le ‘dianmhachnamh’ a dhéanamh, agus le díriú ní hamháin ar riachtanais na ndaoine atá ina gcónaí ar an bpláinéad seo faoi láthair, ach orthu siúd atá le teacht”.
 
Teachtaireacht ón Uachtarán Ó hUigínn ar chomóradh trí bliana na Spriocanna Domhanda, 26 Meán Fómhair 2018.

 

I measc cuid d’imeachtaí agus óráidí tábhachtacha an Uachtaráin sa chomhthéacs seo tá: