Nuacht

Suirbhé bithéagsúlachta chun slite a aithint leis an mbeathra ainmhí agus planda ar thailte Áras an Uachtaráin a chosaint tionscanta ag an Uachtarán Ó hUigínn

Suirbhé bithéagsúlachta chun slite a aithint leis an mbeathra ainmhí agus planda ar thailte Áras an Uachtaráin a chosaint tionscanta ag an Uachtarán Ó hUigínn

Dáta: Sat 1st Fea, 2020 | 16:31

Tá iarrtha ag an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn ar fhoireann saineolaithe pleananna a fhorbairt chun plandaí agus fiadhúlra thar timpeall ar Áras an Uachtaráin a chosaint.

I mí na Samhna 2019, d’iarr an tUachtarán ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP), ar léi Páirc an Fhionnuisce agus a dhéanann í a bhainistiú, iniúchadh bliana a choimisiúnú ar an mbithéagsúlacht sa limistéar 52.6 heicteár (130 acra) timpeall ar Áras an Uachtaráin, lena n-áirítear gairdíní foirmiúla agus gairdíní cistine orgánacha deimhnithe, tailte féaraigh, coillearnacha agus loch.

Déanfaidh an fhoireann eolaithe éagsúlacht gnáthóg agus speiceas araon ar an limistéar 130 acra a mheas go cainníochtúil; limistéar ina bhfuil idir ghairdíní foirmiúla agus ghairdíní cistine orgánacha deimhnithe, tailte féaraigh, coillearnacha agus loch.  

Tá suim ag an Uachtarán Ó hUigínn i gcosaint na bithéagsúlachta le roinnt mhaith blianta, agus ba é an t-ábhar sin a thug go dtí Cruinniú Mullaigh an Domhain i Rio de Janeiro é in 1992.

Ag labhairt dó ag an gcéad Chomdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta  i dtús na bliana 2019, dúirt sé go bhfuil “dúshláin ollmhóra” romhainn maidir le bagairtí ar an gcomhshaol nádúrtha agus go mbeidh gá dúinn go léir a bheith inár gceannairí laistigh dár réimsí tionchair féin chun caillteanas na bithéagsúlachta a chur ar a mhalairt de threocht.  


 

Acmhainní: