Téann an tUachtaráin chuig Iontaobhas Bhogach Chabraigh d’fhonn an Lárionad nua a oscailt…

Sat 19th Bea, 2018 | 18:00
suíomh: Dúrlas Éile, Tiobraid Árann

Dúrlas Éile, Tiobraid Árann

Saturday, 19th May, 2018

Téann an tUachtaráin chuig Iontaobhas Bhogach Chabraigh d’fhonn an Lárionad nua a oscailt…

.....agus le  cuairt a thabhairt ar na Bogaigh.

 

Tá Iontaobhas Bhogaigh na Cabraí tar éis tearmann éan a dhéanamh de na riasca thart timpeall ar sheanmhonarcha Shiúicre Éireann, agus tá sé i gceist go dtabharfaidh saoráidí oideachais agus taighde an ionaid cuairteoirí tacaíocht do ghníomhaíochtaí feasachta comhshaoil an tionscadail. 

Tá cuid mhaith dá bogaigh nádúrtha caillte in Éirinn de bharr draenála talún agus míntíriúcháin, agus tá rabhadh tugtha ag an Uachtarán faoin "samhlaíocht bhréagach gur féidir sceanairt a dhéanamh ar na héiceachórais chéanna a mbraithimid orthu gan aon iarmhairt thubaisteach a bheith ann".

Is féidir leat aitheasc an Uachtaráin ar na Bogaigh (a tugadh i mí Iúil na bliana seo caite) a léamh nó a chloisteáil anseo: http://www.president.ie/diary/details/president-visits-abbeyleix-to-mark-biodiversity-week