Glacann an tUachtarán páirt i Searmanas Cuimneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Dom 16th Bea, 2021 | 12:00

Sunday, 16th May, 2021

Glacann an tUachtarán páirt i Searmanas Cuimneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Mar atá déanta sna blianta roimhe seo, bhí an tUachtarán i gceannas ar Shearmanas Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir.

Bíonn an cuimhneachán náisiúnta ar siúl i ngach cúige d’Éirinn ar a sheal, agus bhí sé ar bun ag suíomhanna stairiúla amhail Reilig Ghlas Naíon agus Teach Cogaidh an Ghorta Mhóir 1848 i mBaile an Gharraí, Co. Thiobraid Árann.  

Labhair an tUachtarán Ó hUigínn, a bhfuil an comóradh eiticiúil ar eachtraí cinniúnacha ina bhunchloch dá Uachtaránacht, ar an nGorta Mór mar chor cinniúnach i stair na hÉireann, a mhúnlaigh ní hamháin ár stair ach ár gceangal leis an talamh, leis an imirce agus leis an bpolaitíocht.

Rinne an tUachtarán ceangal, freisin, idir taithí léanmhar na hÉireann le linn an Ghorta Mhóir agus ár dtroid in aghaidh an ocrais, na bochtaineachta agus na himirce éigeantaí sa lá atá inniu ann.

Rinne an tUachtarán comparáid idir an Gorta Mór agus coimhlintí reatha, ag rá nach bhfuil “grúpa ar bith a mbeadh tuiscint níos fearr aige ar thionchar an téarma ‘díshealbhú’ ná muintir na hÉireann agus a gcairde sna Stáit Aontaithe, nó áit ar bith eile, atá eolach ar thaithí na nÉireannach. Tá tuiscint domhain ag na hÉireannaigh ar na heachtraí tromchúiseacha atá ag titim amach in áiteanna eile, agus mise anseo ag caint mar shampla, sa Mheánoirthear”.

I measc phríomhóráidí an Uachtaráin ar an nGorta Mór tá:

Imeachtaí gaolmhara: