Sean T. O’Ceallaigh

1945 - 1959

Sean T. O’Ceallaigh

Rugadh é in 1882, bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Shinn Féin agus sheol sé an iris sheachtainiúil “The Nation” a raibh sé ina eagarthóir air.

Ó 1906 go 1924 bhí sé ina Sheanóir de Bhardas Bhaile Átha Cliath. In 1918 toghadh chun Dáil Éireann é agus toghadh go seasta é go dtí an bhliain 1945. Bhí sé ina Cheann Comhairle ar an gCéad Dáil Éireann, 1919-21.

Bhí sé ina Leas-Uachtarán ar Ard-Chomhairle (Rialtas) an tSaorstáit ó 1932 go 1938; ina Aire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí 1932 go 1939; ina Thánaiste, 1938-1945, agus ina Aire Airgeadais 1939-1945.

Insealbhaíodh é mar dhara Uachtarán na hÉireann ar an 25 Meitheamh, 1945.

Fuair sé bás ar an 23 Samhain, 1966.

Born on the 25 August, 1882, he was one of the founders of Sinn Féin and launched and edited the “Nation”, a weekly review.

From 1906 – 24 he was an Alderman of Dublin Corporation. In 1918 he was elected to Dáil Éireann and continued to be elected until 1945. He was the Speaker of the First Dáil Éireann, 1919-21.

He was Vice President of the Executive Council (the Government) of the Irish Free State from 1932-38; Minister for Local Government and Public Health 1932-1939; Tánaiste (Deputy Head of Government) 1938-1945 and Minister for Finance 1939-1945.

He became the second President of Ireland on 25 June, 1945.

He died on 23 November, 1966.