Cearbhail Ó Dálaigh

1974 - 1976

Cearbhail Ó Dálaigh

Rugadh é ar an 12 Feabhra 1911, agus b’abhcóideacht ba ghairm leis. Bhí sé ina Ard-Aighne Éireann ó 1946 go 1948 agus ó 1951 go 1953. In 1953 ceapadh é ina Bhreitheamh sa Chúirt Uachtarach.

Bhí sé ina Phríomh-Bhreitheamh agus ina Uachtarán ar an gCúirt Uachtarach ó 1961 go 1973 sular ceapadh é ina Bhreitheamh i gCúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach in 1973.

Insealbhaíodh mar Uachtarán na hÉireann é ar an 19 Nollaig 1974 agus d’éirigh sé as oifig ar an 22 Deireadh Fómhair 1976.

Fuair sé bás ar an 21 Márta 1978.

Born on 12 February, 1911, he was a barrister by profession. He was Attorney General of Ireland from 1946 – 48 and from 1951 – 53. In 1953 he was appointed a Judge of the Supreme Court.

He served as Chief Justice and President of the Supreme Court from 1961 – 73 before being appointed a Judge of the Court of Justice of the European Communities in 1973.

He became President of Ireland on 19 December, 1974 and resigned from office on 22 October 1976.

He died on 21 March, 1978.