Fáiltíonn an tUachtaráin roimh fhaighteoirí Gradam um Shaoránacht don Óige, a bronntar go…

Mái 30th Bea, 2017 | 11:30
suíomh: Áras an Uachtaráin
Fáiltíonn an tUachtaráin roimh fhaighteoirí Gradam um Shaoránacht don Óige, a bronntar go…

...bliantúil ag Foróige.

 

 

Chuir an tUachtarán Ó hUigínn fáilte roimh bhaill chlub óige ó Bhealach An Doirín, Co. Ros Comáin in Áras an Uachtaráin.

Bhí na daoine óga ina mbuaiteoirí ar Ghradam Bliantúil Saoránachta na nÓg de chuid Fhoróige, as a dtionscadal ar fháiltiú roimh theifigh déagóra ón tSiria chuig a bpobal.

Bhí a dtionscadal ar cheann de na céadta tionscal, a raibh níos mó ná 2,000 ógánach páirteach iontu, agus iad san iomaíocht lena chéile i gcomhair na ngradam bliantúil, trí imeachtaí i réimsí mar an gcomhionannais, an easpa dídine, an mheabhairshláinte agus athnuachan pobail.