Reachtaíocht 2015

Reachtaíocht 2015

2015

 • An tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta2015 [ (Uimhir 66 de 2015) (Sínithe ar: 30 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Rialáil Seirbhísí Dlí 2015 (Uimhir 65 de 2015) Sínithe ar: 30 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015 (Uimhir  64 de 2015) Sínithe ar: 30 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2015 (Uimhir 63 de 2015) (Sínithe ar: 29 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Toghcháin (Leasú) 2015 (Uimhir 62 de 2015) (Sínithe ar: 29 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Cuanta 2015 (Uimhir 61 de 2015) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Féimheachta (Leasú) 2015 (Uimhir 60 de 2015) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach) 2015 (Uimhir 59 de 2015) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Meabhair-Shláinte (Leasú) 2015 (Uimhir 58 de 2015) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2015)
 • An tAcht na bPríosún 2015 (Uimhir 57 de 2015) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Buirgléireacht ar Theaghaisí) 2015 (Uimhir 56 de 2015) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh) 2015 (Uimhir 55 de 2015) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2015 (Uimhir 54 de 2015) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2015 (Uimhir 53 de 2015) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2015) 
 • An tAcht Airgeadais 2015 (Uimhir 52 de 2015) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2015)
 • An tAcht na gCúirteanna (Uimhir 51 de 2015) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2015 (Uimhir 50 de 2015) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um an Gharda Síochána (An tÚdarás Póilíneachta agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 (Uimhir 49 de 2015) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2015)
 • An tAcht Leithreasa 2015 (Uimhir 48 de 2015) (Sínithe ar: 16 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2015 (Uimhir 47 de 2015) (Sínithe ar: 16 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 (Uimhir 46 de 2015) (Sínithe ar: 10 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2015 (Uimhir 45 de 2015) (Sínithe ar: 10 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta (An Ceoláras Náisiúnta) 2015 (Uimhir 44 de 2015) (Sínithe ar: 10 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015  (Uimhir 43 de 2015) (Sínithe ar: 10 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2015 (Uimhir 42 de 2015) (Sínithe ar: 4 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2015 (Uimhir 41 de 2015) (Sínithe ar: 2 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) (Leasú) 2015 (Uimhir 40 de 2015) (Sínithe ar: 1 Nollaig, 2015)
 • An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2015 (Uimhir 39 de 2015) (Sínithe ar: 27 Samhain, 2015)
 • An tAcht um Roghnú Cúirte (Coinbhinsiún na Háige) 2015 (Uimhir 38 de 2015) (Sínithe ar: 25 Samhain, 2015)
 • An tAcht um Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 (Uimhir 37 de 2015) (Sínithe ar: 20 Samhain, 2015)
 • An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 (Uimhir 36 de 2015) (Sínithe ar: 19 Samhain, 2015)
 • An tAcht um Pósadh, 2015 (Uimhir 35 de 2015) (Sínithe ar: 29 Deireadh Fómhair, 2015)
 • An tAcht um Thithe an Oireachtais (Ceapacháin chuig Oifigí Áirithe) 2015 (Uimhir 34 de 2015) (Sínithe ar:15 Deireadh Fómhair, 2015)
 • An tAcht um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBreunreacht (Comhionannas Pósta (Sínithe ar 29 Lúnasa, 2015)
 • An tAcht um Athbheochan Uirbeach agus Tithe 2015 (Uimhir 33 de 2015) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú) 2015 (Uimhir 32 de 2015) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta (Leasú) 2015 (Uimhir 31 de 2015) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2015)
 • An tAcht na Leanaí (Leasú) 2015 (Uimhir 30 de 2015) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 (Uimhir 29 de 2015) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Fhiachas Sibhialta (Nósanna Imeachta) 2015 (Uimhir 28 de 2015) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Caidrimh Thionscail (Leasú) 2015 (Uimhir 27 de 2015) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2015 (Uimhir 26 de 2015) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Inscne a Aithint 2015 (Uimhir 25 de 2015) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Cosanta (Leasú) 2015 (Uimhir 24 de 2015) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2015 (Uimhir 23 de 2015) (Sínithe ar: 18 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Pá Íosta Náisiúnta (An Coimisiún um Pá Íseal), 2015 (Uimhir 22 de 2015) (Sínithe ar: 15 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) 2015 (Uimhir 21 de 2015) (Sínithe ar: 8 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) (Leasú), 2015 (Uimhir 20 de 2015) (Sínithe ar: 2 Iúil, 2015)
 • An tAcht um Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta) 2015 (Uimhir 19 de 2015) (Sínithe ar: 24 Meitheamh, 2015)
 • An tAcht um Custam 2015 (Uimhir 18 de 2015) (Sínithe ar: 18 Meitheamh, 2015)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2015  (Uimhir 17 de 2015) (Sínithe ar: 1 Meitheamh, 2015)
 • An tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015  (Uimhir 16 de 2015) (Sínithe ar: 20 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht um Spórt Éireann 2015 (Uimhir 15 de 2015) (Sínithe ar: 13 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht na mBóithre 2015 (Uimhir 14 de 2015) (Sínithe ar: 6 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht um Theanntáil Feithiclí, 2015 (Uimhir 13 de 2015) (Sínithe ar: 6 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 (Uimhir 12 de 2015) (Sínithe ar: 6 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht um Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 (Uimhir 11 de 2015) (Sínithe ar: 5 Bealtaine, 2015)
 • An tAcht um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí) 2012 (Sínithe ar: 28 Aibreán, 2015)
 • An tAcht um Luachála (Leasú) 2015 (Uimhir 10 de 2015) (Sínithe ar: 23  Aibreán, 2015)
 • An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015 (Uimhir 9 de 2015) (Sínithe ar: 6 Aibreán, 2015)
 • An tAcht um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe 2015 (Uimhir 8 de 2015) (Sínithe ar: 18 Márta, 2015)
 • An tAcht um Gealltóireachta (Leasú) 2015 (Uimhir  7 de 2015) (Sínithe ar: 15 Márta, 2015)
 • An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2015 (Uimhir 6 de 2015) (Sínithe ar: 11 Márta, 2015
 • An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Uimhir 5 de 2015) (Sínithe ar: 11 Márta, 2015)
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 (Uimhir 4 de 2015) (Sínithe ar: 10 Márta, 2015
 • An tAcht um an Gharda Síochána (Leasú) 2015 (Uimhir 3 de 2015) (Sínithe ar: 9 Márta,             2015)
 • An tAcht um fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní 2015 (Uimhir 2 de 2015) (Sínithe ar: 4 Márta, 2015)
 • An tAcht um an Bhainc Ceannais (Leasú) 2015 (Uimhir 1 de 2015 (Sínithe ar: 4 Feabhra, 2015)