2024 Reachtaíocht

2024 Reachtaíocht

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2024

 • An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), (Uimh.2) 2024 (Acht Uimhir 29 de 2024) (Sínithe ar 17ú Iúil, 2024)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil ( Cionta Gnéasacha agus Gáinneáil ar Dhaoine), 2024 (Acht Uimhir 28 de 2024) Sínithe ar 17ú Iúil, 2024)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta (Clárú Leictreonach), 2024 (Acht Uimhir 27 de 2024) (Sínithe ar 17ú Iúil, 2024)
 • An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (Tobach), 2024 (Acht Uimhir 26 de 2024) (Sínithe ar 17ú Iúil, 2024)
 • An tAcht Cosanta (Leasú) 2024 (Acht Uimhir 25 de 2024) (Sínithe ar 17 Iúil, 2024)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2024 (Acht Uimhir 24 de 2024) (Sínithe ar 15 Iúil, 2024)
 • An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2024 (Acht Uimhir 23 de 2024) (Sínithe ar 15 Iúil, 2024)
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2024 (Acht Uimhir 22 de 2024) (Sínithe ar 12 Iúil, 2024)
 • An tAcht Carthanas (Leasú), 2024 (Acht Uimhir 21 de 2024) (Sínithe ar 10 Iúil, 2024)
 • An tAcht um Chóras Uathrollaithe Coigiltis Scoir, 2024 (Acht Uimhir 20 de 2024) (Sínithe ar 9 Iúil, 2024)
 • An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2024 (Acht Uimhir 19 de 2024) (Sínithe ar 8 Iúil, 2024)
 • An tAcht Sláinte (Atáirgeadh Daonna Cuidithe), 2024 (Acht Uimhir 18 de 2024) (Sínithe ar 2 Iúil, 2024)
 • An tAcht um Cheadanna Fostaíochta, 2024 (Acht Uimhir 17 de 2024) (Sínithe ar 25 Meitheamh, 2024)
 • An tAcht fán gCiste um Éire sa Todhchaí agus fán gCiste um Bonneagar, Aeráid agus an Dúlra, 2024 (Acht Uimhir 16 de 2024) (Sínithe ar 18 Meitheamh, 2024)
 • An tAcht um Thaighde agus Nuálaíocht 2024 (Acht Uimhir 15 de 2024) (Sínithe ar 4 Meitheamh, 2024)
 • An tAcht Fostaíochta (Comhiomarcaíochtaí agus Forálacha Ilghéitheacha) agus Cuideachtí (Leasú), 2024 (Acht Uimhir 14 de 2024) Sinithe ar 9 Bealtaine, 2024)
 • An tAcht Sláinte (Seirbhísí Foirceanta Toirchis) (Criosanna Rochtana Sábháilte), 2024 (Acht Uimhir 13 de 2024) (Sínithe ar 7 Bealtaine, 2024)
 • An tAcht um Imeachtaí Cúirte (Moilleanna), 2024 (Acht Uimhir 12 de 2024) (Sínithe ar 1 Bealtaine , 2024)
 • An tAcht Gáis (Leasú) agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2024 (Acht Uimhir 11 de 2024) (Sínithe ar 1 Bealtaine, 2024)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2024 (Acht Uimhir 10 de 2024) (Sínithe ar 17 Aibreán, 2024)
 • An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Leasú) 2024 (Acht Uimhir 9 de 2024) (Sínithe ar 12 Márta, 2024)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leanaí a Chur ag Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2024 (Acht Uimhir 8 de 2024) (Sínithe ar 11 Márta, 2024)
 • An tAcht um Rialtais Áitiúil (Méara Luimnigh) agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2024 (Acht Uimhir 7 de 2024) (Sínithe ar 6 Márta, 2024)
 • An tAcht um Leas Sóisialach agus um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2024 (Acht Uimhir 6 de 2024) (Sínithe ar 5 Márta, 2024)
 • An tAcht um Fhíochán Daonna (Trasphlandú, Scrúdú Iarbháis, Scrúdú Anatamaíoch agus Taispeáint Phoiblí), 2024 (Acht Uimhir 5 de 2024) (Sínithe ar 28 Feabhra, 2024)
 • An  tAcht Cróinéirí (Leasú) 2024 (Acht Uimhir 4 de 2024) (Sínithe ar 16 Feabhra, 2024)
 • An tAcht Airgeadais (Ráthaíochtaí Stáit, Cistí de chuid Forais Idirnáisiúnta Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2024 (Acht Uimhir 3 de 2024) (Sínithe ar 14 Feabhra, 2024)
 • An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha, 2024 (Acht Uimhir 2 de 2024) (Sínithe ar 11 Feabhra, 2024)
 • An tAcht um Póilíneacht, Slándáil agus Sábháilteacht Pobail, 2024 (Acht Uimhir 1 de 2024) (Sínithe ar 7 Feabhra, 2024)