2024 Reachtaíocht

2024 Reachtaíocht

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2024

  • An tAcht um Fhíochán Daonna (Trasphlandú, Scrúdú Iarbháis, Scrúdú Anatamaíoch agus Taispeáint Phoiblí), 2024 (Acht Uimhir 5 de 2024) (Sínithe ar 28 Feabhra, 2024)
  • An  tAcht Cróinéirí (Leasú) 2024 (Acht Uimhir 4 de 2024) (Sínithe ar 16 Feabhra, 2024)
  • An tAcht Airgeadais (Ráthaíochtaí Stáit, Cistí de chuid Forais Idirnáisiúnta Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2024 (Acht Uimhir 3 de 2024) (Sínithe ar 14 Feabhra, 2024)
  • An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha, 2024 (Acht Uimhir 2 de 2024) (Sínithe ar 11 Feabhra, 2024)
  • An tAcht um Póilíneacht, Slándáil agus Sábháilteacht Pobail, 2024 (Acht Uimhir 1 de 2024) (Sínithe ar 7 Feabhra, 2024)