Reachtaíocht 2023

Reachtaíocht 2023

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2023

 • An tAcht um an Acadamh Ibeirneach Ríoga (Cairt a Leasú), 2023 (Acht Uimhir 1 (Príobháideach) de 2023) (Sínithe ar 20 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Toghcháin (Leasú), 2023  (Acht Uimhir 40 de 2023) (Sínithe ar 19 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Airgeadais (Uimh.2) (Acht Uimhir 39 de 2023) (Sínithe ar 18 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Leithreasa, 2023 (Acht Uimhir 38 de 2023) (Sínithe ar 15 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2023  (Acht Uimhir 37 de 2023) (Sínithe ar 14 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 36 de 2023) (Sínithe ar 14 Nollaig, 2023)
 • An tAcht Sláinte Poiblí (Táirgí Tobac agus Táirgí Ionanálaithe Nicitín, 2023  (Acht Uimhir 35 de 2023) (Sínithe ar 13 Nollaig, 2023)
 • An tAcht um Chomhar Creidmheasa (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 34 de 2023) (Sínithe ar 13 Nollaig, 2023)
 • An tAcht fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha 2023  (Acht Uimhir 33 de 2023) (Sínithe ar 8 Nollaig, 2023)
 • An tAcht an Gharda Síochána (Feistí Taifeadta) 2023  (Acht Uimhir 32 de 2023) (Sínithe ar 5 Nollaig, 2023)
 • An tAcht fán nGníomhaireacht um Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe, 2023  (Acht Uimhir 31 de 2023) (Sínithe ar 28 Samhain, 2023)
 • An tAcht Fuinnimh (Gnóchain Amhantair san Earnáil Fuinnimh) (Uasteorainn le hIoncaim Mhargaidh), 2023 (Acht Uimhir 30 de 2023) (Sínithe ar 17 Samhain, 2023)
 • An tAcht um Chostais Leictreachais (Bearta Éigeandála) i leith Cuntais Tí 2023 (Acht Uimhir 29 de 2023) (Sínithe ar 10 Samhain, 2023)
 • An tAcht um Scagadh Idirbheart Tríú Tíortha 2023 (Acht Uimhir 28 de 2023) (Sínithe ar 31 Deireadh Fómhair, 2023)
 • An tAcht chun Onnmhairí a Rialú 2023 (Acht Uimhir 27 de 2023) (Sínithe ar 25 Deireadh Fómhair, 2023)
 • An tAcht na hOidhreachta Stairiúla agus Seandálaíochta agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2023 (Acht Uimhir 26 de 2023) (Sínithe ar 13 Deireadh Fómhair, 2023)
 • An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 25 de 2023) (Sínithe ar 20 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2023 (Acht Uimhir 24 de 2023) (Sínithe ar 19 Iúil, 2023)
 • An tAcht Fuinnimh (Gnóchain Amhantair san Earnáil Fuinnimh) (Ranníoc Dlúthpháirtíochta Sealadach), 2023 (Acht Uimhir 23 de 2023) (Sínithe ar 17 Iúil, 2023)
 • An tAcht um  um Chaingne Ionadaíocha chun Comhleasanna Tomhaltóirí a Chosaint, 2023 (Acht Uimhir 22 de 2023) (Sínithe ar 11 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Rialáil Táirgí Íocshláinte Tréidliachta, Beatha Íocleasaithe agus Leasachán, 2023 (Acht Uimhir 21 de 2023) (Sínithe ar 11 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Scéim ĺocaíochta na bhForas Máithreacha agus Naíonán 2023 (Acht Uimhir 20 de 2023) (Sínithe ar 11 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Shlabhra an tSoláthair Talmhaíochta agus Bia, 2023 (Acht Uimhir 19 de 2023) (Sínithe ar 11 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta, 2023 (Acht Uimhir 18 de 2023) (Sínithe ar 5 Iúil, 2023)
 • An tAcht um Chosaint Shibhialta, 2023 (Acht Uimhir 17 de 2023) (Sínithe ar 26 Meitheamh, 2023)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre agus um Bóithre, 2023 (Acht Uimhir 16 de 2023) (Sínithe ar 23 Meitheamh, 2023)
 • An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil agus um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 15 de 2023) (Sínithe ar 22 Meitheamh, 2023)
 • An tAcht um Ghairmeacha Rialáilte (Cúram Sláinte agus Sóisialach) (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 14 de 2023) (Sínithe ar 6 Meitheamh, 2023)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Sochar Linbh), 2023 (Acht Uimhir 13 de 2023) (Sínithe ar 25 Bealtaine, 2023)
 • An tAcht na gCúirteanna, 2023 (Acht Uimhir 12 de 2023) (Sínithe ar 19 Bealtaine, 2023)
 • An tAcht Airgeadais, 2023 (Acht Uimhir 11 de 2023) (Sínithe ar 15 Bealtaine, 2023)
 • An tAcht um Shábháilteacht Othar (Teagmhais Infhógartha agus Nochtadh Oscailte), 2023 (Acht Uimhir 10 de 2023)(Sínithe ar 2 Bealtaine, 2023)
 • An tAcht um Chiontóirí Gnéis (Leasú) 2023 (Acht Uimhir 9 de 2023) (Sínithe ar 5 Aibreán, 2023)
 • An tAcht um Chothromaíocht Oibre agus Saoil agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2023 (Acht Uimhir 8 de 2023) (Sínithe ar 4 Aibreán, 2023)
 • An tAcht Sláinte (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 7 de 2023) (Siníthe ar 4 Aibreán, 2023)
 • An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (Giniúint Éigeandála Leictreachais) (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 6 de 2023) (Sínithe ar 10 Márta, 2023)
 • Acht an Bhainc Ceannais (Creat Cuntasachta Aonair) 2023 (Acht Uimhir 5 de 2023) Sínithe ar 9 Márta 2023)
 • An tAcht um Rialáil Cumarsáide agus um Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 4 de 2023) (Sínithe ar 2 Márta, 2023)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Phianbhreitheanna Coimeádta) 2023 (Acht Uimhir 3 de 2023) (Sínithe ar 1 Márta, 2023)
 • An tAcht um Theagmhasacht Éigeandála Ola agus um Fheidhmeanna a bhaineann le Breoslaí Iompair In, 2023  (Acht Uimhir 2 de 2023) (Sínithe ar 24 Feabhra, 2023)
 • An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta (An Ceoláras Náisiúnta) (Leasú), 2023 (Acht Uimhir 1 de 2023) (Sínithe ar 6 Feabhra, 2023)