Reachtaíocht 2022

Reachtaíocht 2022

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2022

 • An tAcht Rialtais Áitiúil (Cosaint Máithreachais agus Bearta Eile le haghaidh Comhaltaí d’Údaráis Áitiúla), 2022 (Act No. 52 of 2022) (Signed on 21 December, 2022).
 • An tAcht um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 51 de 2022) (Siníthe ar 21 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Thailte Éireann, 2022, (Acht Uimhir 50 de 2022) (Siníthe ar 21 Nollaig, 2022)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 49 de 2022) (Siníthe ar 21 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Chomhshaol Uisce (Astógálacha agus Gaibhnithe Gaolmhara), 2022 (Acht Uimhir 48 de 2022) (Siníthe ar 20 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt agus um Imeall Trá (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 47 de 2022) (Siníthe ar 20 Nollaig, 2022)
 •  An tActht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 46 de 2022) (Siníthe ar 17 Nollaig, 2022)
 • An tAcht  Leithreasa, 2022 (Acht Uimhir 45 de 2022) (Siníthe ar 16 Nollaig, 2022)
 • An tAcht Airgeadais, 2022 (Acht Uimhir 44 de 2022) (Siníthe ar 15 Nollaig, 2022)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2022 (Acht Uimhir 43 de 2022) (Siníthe ar 15 Nollaig, 2022)
 • An tAcht fán mBord um Réiteach Díobhálacha Pearsanta, 2022 (Acht Uimhir 42 de 2022) (Siníthe ar 13 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, 2022 (Acht Uimhir 41 de 2022) (Siníthe ar 10 Nollaig, 2022)
 • An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 2022 (Acht Uimhir 40 de 2022) (Siníthe ar 7 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 39 de 2022) (Siníthe ar 7 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 38 de 2022) (Siníthe ar 2 Nollaig, 2022)
 • An tAcht um Chearta do Thomhaltóirí, 2022 (Acht Uimhir 37 de 2022) (Siníthe ar 7 Samhain, 2022).
 • An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 36 de 2022) (Siníthe ar 1 Samhain, 2022).
 • An tAcht um Fhorbairt (Giniúint Éigeandála Leictreachais), 2022 (Acht Uimhir 35 de 2022) (Siníthe ar 29 Deireadh Fómhair, 2022).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Dátaí Foirceanta Tionóntachtaí Áirithe a Iarchur), 2022 (Acht Uimhir 34 de 2022) (Siníthe ar 29 Deireadh Fómhair, 2022).
 • Acht an Gharda Síochána (Cúiteamh), 2022 (Acht Uimhir 33 de 2022) (Siníthe ar 24 Deireadh Fómhair, 2022).
 • An tAcht um Bearta Éigeandála maidir le Costais Leictreachais agus Forálacha Ilghnéitheacha (Cuntais Leictreachais Tí), 2022 (Acht Uimhir 32 de 2022) (Siníthe ar15 Deireadh Fómhair, 2022).
 • Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 2022 (Acht Uimhir 31 de 2022) (Siníthe ar 12 Deireadh Fómhair, 2022).
 • An tAcht um Athchóiriú Toghcháin, 2022 (Acht Uimhir 30 de 2022) (Siníthe ar 25 Iúil, 2022).
 • An tAcht  um Pleanáil agus Forbairt, Nithe Muirí agus Luacháil (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 29 de 2022) (Siníthe ar 24 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Leasúchán ar Theaghaisí a nDearnadh Damáiste Dóibh mar gheall ar Úsáid Bloc Coincréite Lochtach, 2022 (Acht Uimhir 28 de 2022) (Siníthe ar 23 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 27 de 2022)
 • An tAcht um an nGeilleagar Ciorclach agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2022 (Acht Uimhir 26 de 2022) (Siníthe ar 21 Iúil, 2022).
 • An tAcht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád) (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 25 de 2022) (Siníthe ar 21 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Shaoire Bhreoiteachta, 2022 (Acht Uimhir 24 de 2022) (Siníthe ar 20 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Íoc Pá (Leasú) (Séisíní agus Aiscí), 2022 (Acht Uimhir 23 de 2022) (Siníthe ar 20 Iúil, 2022).
 • An tAcht Oideachais (Socrú i leith Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu), 2022 (Acht Uimhir 22 de 2022) (Siníthe ar 19 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 21 de 2022) (Siníthe ar 19 Iúil, 2022).
 • An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha)(Uimh. 2), 2022 (Acht Uimhir 20 de 2022) (Siníthe ar 18 Iúil, 2022).
 • An tAcht  um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 19 de 2022) (Siníthe ar 14 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Adhlacthaí Forais, 2022 (Acht Uimhir 18 de 2022) (Siníthe ar 13 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Eirgrid, Leictreachas agus Móin (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 17 de 2022) (Siníthe ar 7 Iúil, 2022).
 • An tAcht Fórsaí Cosanta (Fianaise), 2022 (Acht Uimhir 16 de 2022) (Siníthe ar 6 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Rialáil Soláthraithe Oibreacha Foirgníochta, 2022 (Acht Uimhir 15 de 2022) (Siníthe ar 5 Iúil, 2022).
 • An tAcht um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú, 2022 (Acht Uimhir 14 de 2022) (Siníthe ar 30 Meitheamh, 2022).
 • An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 13 de 2022) (Siníthe ar 29 Meitheamh, 2022).
 • An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 12 de 2022) (Siníthe ar 29 Meitheamh, 2022).
 •  An tAcht Árachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 11 de 2022) (Siníthe ar 27 Meitheamh, 2022).
 • An tAcht an Gharda Síochána (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 10 de 2022) (Siníthe ar 17 Meitheamh, 2022).
 • An tAcht Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 9 de 2022) (Siníthe ar 2 Meitheamh, 2022).
 • An tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 8 de 2022) (Siníthe ar 16 Bealtaine, 2022).
 • An tAcht an Gharda Síochána (Feidhmeanna agus Limistéir Oibríochta), 2021 (Acht Uimhir 7 de 2022) (Siníthe ar 4 Bealtaine, 2022).
 • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Creidmheasa Miondíola agus Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil), 2022 (Acht Uimhir 5 de 2022) (Siníthe ar 11 Aibreán, 2022).
 • An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 4 de 2022) (Siníthe ar 4 Aibreán, 2022).
 • An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 3 de 2022) (Siníthe ar 31 Marta, 2022).
 •  An tAcht Iascaigh Mhara (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 2 de 2022) (Siníthe ar 15 Marta, 2022).
 • An tAcht um Bearta Éigeandála maidir le Costais Leictreachais (Cuntais Leictreachais Tí), 2022 (Acht Uimhir 1 de 2022) (Siníthe ar 4 Márta, 2022)