Reachtaíocht 2022

Reachtaíocht 2022

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2022

  • An tAcht an Gharda Síochána (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 10 de 2022) (Siníthe ar 17 Meitheamh, 2022).
  • An tAcht Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 9 de 2022) (Siníthe ar 2 Meitheamh, 2022).
  • An tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 8 de 2022) (Siníthe ar 16 Bealtaine, 2022).
  • An tAcht an Gharda Síochána (Feidhmeanna agus Limistéir Oibríochta), 2021 (Acht Uimhir 7 de 2022) (Siníthe ar 4 Bealtaine, 2022).
  • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Creidmheasa Miondíola agus Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil), 2022 (Acht Uimhir 5 de 2022) (Siníthe ar 11 Aibreán, 2022).
  • An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 4 de 2022) (Siníthe ar 4 Aibreán, 2022).
  • An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta (Leasú), 2022 (Acht Uimhir 3 de 2022) (Siníthe ar 31 Marta, 2022).
  •  An tAcht Iascaigh Mhara (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022 (Acht Uimhir 2 de 2022) (Siníthe ar 15 Marta, 2022).
  • An tAcht um Bearta Éigeandála maidir le Costais Leictreachais (Cuntais Leictreachais Tí), 2022 (Acht Uimhir 1 de 2022) (Siníthe ar 4 Márta, 2022)