Reachtaíocht 2021

Reachtaíocht 2021

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

 

2021

 •  An tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021 (Acht Uimhir 50 de 2021) (Siníthe ar 23 Nollaig, 2021).
 • Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 49 de 2021) (Sínithe ar 22 Nollaig, 2021).
 •  An tAcht  na gCuideachtaí (An tÚdarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach), 2021 (Acht Uimhir 48 de 2021) (Siníthe ar 22 Nollaig, 2021).
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2021 2021 (Acht Uimhir 47 de 2021) (Siníthe ar 22 Nollaig, 2021).
 • An tAcht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú) (Uimh. 2), 2021 (Acht Uimhir 46 de 2021) (Siníthe ar 21 Nollaig, 2021).
 •  An tAcht Airgeadais, 2021 (Acht Uimhir 45 de 2021) (Siníthe ar 21 Nollaig, 2021).
 • An tAcht  Leasa Shóisialaigh, 2021 (Acht Uimhir 44 de 2021) (Siníthe ar 18 Nollaig, 2021).
 • An tAcht Leithreasa, 2021 (Acht Uimhir 43 de 2021) (Siníthe ar 17 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 42 de 2021) (Siníthe ar 15 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2021(Acht Uimhir 41 de 2021) (Siníthe ar 15 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Forbairtí Cónaithe Mórscála), 2021(Acht Uimhir 40 de 2021) (Siníthe ar 14 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 39 de 2021) (Siníthe ar 11 Nollaig, 2021).
 • An tAcht Airgeadais (An Sásra Cobhsaíochta Eorpach agus an Ciste Réitigh Aonair), 2021 (Acht Uimhir 38 de 2021) (Siníthe ar 9 Nollaig, 2021).
 • An tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 3), 2021 (Acht Uimhir 37 de 2021) (Siníthe ar 9 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 36 de 2021) (Siníthe ar 8 Nollaig, 2021).
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2021 (Acht Uimhir 35 de 2021) (Siníthe ar 26 Samhain, 2021).
 • An tAcht fán nGníomhaireacht um Leanaí agusan Teaghlach (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 34 de 2021) (Siníthe ar 24 Samhain, 2021).
 • An tAcht Cosanta (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 33 de 2021) (Siníthe ar 9 Samhain, 2021).
 • An tAcht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 32 de 2021) (Siníthe ar 23 Iúil, 2021).
 • An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2021(Acht Uimhir 31 de 2021) (Siníthe ar 22 Iúil, 2021).
 • An tAcht na gCuideachtaí (An Próiseas Tarrthála le haghaidh Cuideachtaí Beaga agus Micreachuideachtaí), 2021 (Acht Uimhir 30 de 2021) (Siníthe ar 22 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021 (Acht Uimhir 29 de 2021) (Siníthe ar 22 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Dhlínse Mhuirí, 2021 (Acht Uimhir 28 de 2021) (Siníthe ar 22 Iúil, 2021).
 • An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 27 de 2021) (Siníthe ar 22 Iúil, 2021).
 • An tAcht fán nGníomhaireacht um Fhorbairt Talún, 2021 (Acht Uimhir 26 de 2021) (Siníthe ar 21 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Thithíocht Inacmhainne, 2021 (Acht Uimhir 25 de 2021) (Siníthe ar 21 Iúil, 2021).
 • An tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 2), 2021 (Acht Uimhir 24 de 2021) (Siníthe ar 21 Iúil, 2021).
 • An tAcht Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2021 (Acht Uimhir 23 de 2021) (Siníthe ar 19 Iúil, 2021).
 • An tAcht fán mBinse um CervicalCheck (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 22 de 2021) (Siníthe ar 16 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Dhíol Ticéad (Imeachtaí Cultúir, Siamsaíochta, Áineasa agus Spóirt), 2021 (Acht Uimhir 21 de 2021) (Siníthe ar 14 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Fhaisnéis faoin Difríocht Pá idir na hInscní, 2021 (Acht Uimhir 20 de 2021) (Siníthe ar 13 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 19 de 2021) (Siníthe ar 12 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2021 (Acht Uimhir 18 de 2021) (Siníthe ar 10 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Uimh. 2), 2021 (Acht Uimhir 17 de 2021) (Siníthe ar 9 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2021 (Acht Uimhir 17 de 2021) (Siníthe ar 9 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Ghóchumadh, 2020 (Acht Uimhir 16 de 2021) (Siníthe ar 5 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Pá Seirbhíse Poiblí, 2021 (Acht Uimhir 15 de 2021) (Siníthe ar 5 Iúil, 2021).
 • An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021 (Acht Uimhir 14 de 2021) (Siníthe ar 2 Iúil, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Mionnú Éithigh agus Cionta Gaolmhara), 2021 (Acht Uimhir 13 de 2021) (Siníthe ar 21 Meitheamh, 2021).
 • An tAcht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 12 de 2021) (Siníthe ar 6 Meitheamh, 2021).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, Oidhreacht agus Craolachán (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 11 de 2021) (Siníthe ar 30 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 10 de 2021) (Siníthe ar 26 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021(Acht Uimhir 9 de 2021) (Siníthe ar 25 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht Oideachais (Ardteistiméireacht 2021) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021 (Acht Uimhir 8 de 2021) (Siníthe ar 25 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2021 (Acht Uimhir 7 de 2021) (Siníthe ar 24 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht na Leanaí (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 6 de 2021) (Siníthe ar 26 Aibreán, 2021).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2021 (Acht Uimhir 5 de 2021) (Siníthe ar 30 Márta, 2021).
 • An tAcht um Shaoire Theaghlaigh agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2021 (Acht Uimhir 4 de 2021) (Siníthe ar 27 Márta, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 3 de 2021) (Siníthe ar 18 Márta, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 2 de 2021) (Siníthe ar 18 Márta, 2021).
 • An tActht Sláinte (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 1 de 2021) (Siníthe ar 7 de Mhárta, 2021).