Reachtaíocht 2019

Reachtaíocht 2019

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

 

2021

 • An tAcht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 12 de 2021) (Siníthe ar 6 Meitheamh, 2021).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, Oidhreacht agus Craolachán (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 11 de 2021) (Siníthe ar 30 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 10 de 2021) (Siníthe ar 26 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021(Acht Uimhir 9 de 2021) (Siníthe ar 25 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht Oideachais (Ardteistiméireacht 2021) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021 (Acht Uimhir 8 de 2021) (Siníthe ar 25 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2021 (Acht Uimhir 7 de 2021) (Siníthe ar 24 Bealtaine, 2021).
 • An tAcht na Leanaí (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 6 de 2021) (Siníthe ar 26 Aibreán, 2021).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2021 (Acht Uimhir 5 de 2021) (Siníthe ar 30 Márta, 2021).
 • An tAcht um Shaoire Theaghlaigh agus Forálacha Ilghnéitheacha, 2021 (Acht Uimhir 4 de 2021) (Siníthe ar 27 Márta, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 3 de 2021) (Siníthe ar 18 Márta, 2021).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 2 de 2021) (Siníthe ar 18 Márta, 2021).
 • An tActht Sláinte (Leasú), 2021 (Acht Uimhir 1 de 2021) (Siníthe ar 7 de Mhárta, 2021).