Reachtaíocht 2020

Reachtaíocht 2020

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2020

 • An tAcht um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú), 2020 (Act Uimhir 16 de 2020) (Siníthe ar 14 Deireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (Act Uimhir 15 de 2020) (Siníthe ar 2 Deireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 14 de 2020) (Siníthe ar 11 Meán Fómhair, 2020).
 • An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (Acht Uimhir 13 de 2020) (Siníthe ar 6 Lúnasa 2020).
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Covid-19) (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 12 de 2020) (Siníthe ar 5 de Lúnasa 2020).
 • An tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta agus Critéir Incháilitheachta a Athrú), 2020 (Acht Uimhir 11 de 2020) (Siníthe ar 2 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Airí agus Rúnaithe agus Oifigí Aireachta, Parlaiminte, Breithiúnacha agus Cúirte (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 10 de 2020) (Siníthe ar 2 Lúnasa 2020).
 • An tAcht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 9 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19) (Uimh. 2), 2020 (Acht Uimhir 8 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil, 2020 (Acht Uimhir 7 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (Leasú) agus um Sholáthar Seirbhísí Lárnacha Cisteáin, 2020 (Acht Uimhir 6 de 2020) (Siníthe ar 29 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 5 de 2020) (Siníthe ar 24 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 4 de 2020) (Siníthe ar 17 Iúil, 2020)
 • An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 3 de 2020) (Siníthe ar 10 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020  (Acht Uimhir 2 de 2020) (Siníthe ar 27 Márta, 2020).
 • An tAcht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an Phobail), 2020 (Acht Uimhir 1 de 2020) (Siníthe ar 20 Márta, 2020).