Reachtaíocht 2020

Reachtaíocht 2020

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2020

 • An tAcht um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara, 2020 (Acht Uimhir 32 de 2020) (Siníthe ar 28 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 31 de 2020) (Siníthe ar 23 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2020 (Acht Uimhir 30 de 2020) (Siníthe ar 22 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht Leithreasa, 2020 (Acht Uimhir 29 de 2020) (Siníthe ar 21 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht um an bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar (Athshuíomh), 2020 (Acht Uimhir 28 de 2020) (Siníthe ar 20 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020 (Acht Uimhir 27 de 2020) (Siníthe ar 20 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht Airgeadais, 2020, (Acht Uimhir 26 de 2020) (Siníthe ar 19 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (Acht Uimhir 25 de 2020) (Siníthe ar 16 Nollaig, 2020)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 24 de 2020) (Siníthe ar 16 Nollaig, 2020)
 • An tAcht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2020 (Acht Uimhir 23 de 2020) (Siníthe ar 10 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht um an mBord um Athstruchtúrú Comhar Creidmheasa (Díscaoileadh), 2020 (Acht Uimhir 22 de 2020) (Siníthe ar 6 de Nollaig, 2020).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Chinntí ar Bhearta Maoirseachta), 2020 (Acht Uimhir 21 de 2020) (Siníthe ar 26 de Shamhain, 2020).
 • An tAcht um Thaifid an Choimisiúin Imscrúdúcháin (Árais Máithreacha agus Naíonán agus Nithe áirithe gaolmhara), agus um Ní eile, 2020 (Acht Uimhir 20 de 2020) (Siníthe ar 25 de Dheireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht Sláinte (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 19 de 2020) (Siníthe ar 25 de Dheireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht um Shábháilteacht Iarnróid (Tionóiscí Tromchúiseacha, Tionóiscí agus Teagmhais a bhaineann le hIarnróid Áirithe a Thuairisciú agus a Imscrúdú), 2020 (Acht Uimhir 18 de 2020) (Siníthe ar 24 de Dheireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020 (Acht Uimhir 17 de 2020) (Siníthe ar 24 de Dheireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 16 de 2020) (Siníthe ar 14 Deireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (Acht Uimhir 15 de 2020) (Siníthe ar 2 Deireadh Fómhair, 2020).
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 14 de 2020) (Siníthe ar 11 Meán Fómhair, 2020).
 • An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (Acht Uimhir 13 de 2020) (Siníthe ar 6 Lúnasa 2020).
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Covid-19) (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 12 de 2020) (Siníthe ar 5 de Lúnasa 2020).
 • An tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta agus Critéir Incháilitheachta a Athrú), 2020 (Acht Uimhir 11 de 2020) (Siníthe ar 2 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Airí agus Rúnaithe agus Oifigí Aireachta, Parlaiminte, Breithiúnacha agus Cúirte (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 10 de 2020) (Siníthe ar 2 Lúnasa 2020).
 • An tAcht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 9 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19) (Uimh. 2), 2020 (Acht Uimhir 8 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil, 2020 (Acht Uimhir 7 de 2020) (Siníthe ar 1 Lúnasa 2020).
 • An tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (Leasú) agus um Sholáthar Seirbhísí Lárnacha Cisteáin, 2020 (Acht Uimhir 6 de 2020) (Siníthe ar 29 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 5 de 2020) (Siníthe ar 24 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19), 2020 (Acht Uimhir 4 de 2020) (Siníthe ar 17 Iúil, 2020)
 • An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair (Leasú), 2020 (Acht Uimhir 3 de 2020) (Siníthe ar 10 Iúil, 2020).
 • An tAcht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020  (Acht Uimhir 2 de 2020) (Siníthe ar 27 Márta, 2020).
 • An tAcht Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála eile ar mhaithe le Leas an Phobail), 2020 (Acht Uimhir 1 de 2020) (Siníthe ar 20 Márta, 2020).