Reachtaíocht 2019

Reachtaíocht 2019

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2019

 

 • An tAcht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019 (Acht Uimhir 33 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 32 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 •  An tAcht fán mBinse um CervicalCheck, 2019 (Acht Uimhir 31 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • Acht na gCúirteanna, 2019 (Acht Uimhir 30 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Cróinéirí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 29 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Parúil, 2019 (Acht Uimhir 28 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Comhar Idirnáisiúnta), 2019 (Acht Uimhir 27 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Shásamh do Mhná a Raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 26 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Thionóil Saoránach, 2019 (Acht Uimhir 25 de 2019) (Siníthe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Rátaí Rialtais Áitiúil agus Nithe Eile, 2019 (Acht Uimhir 24 de 2019) (Siníthe ar 11 Iúil, 2019)
 • An tAcht um An Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2019 (Acht Uimhir 23 de 2019) (Siníthe ar 10 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 22 de 2019) (Siníthe ar 10 Iúil, 2019)
 • An tAcht Caidrimh Thionscail (Óglaigh na hÉireann) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 21 de 2019) (Siníthe ar 7 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Bhreithiúnais agus Cinntí Promhaidh), 2019 (Acht Uimhir 20 de 2019) (Siníthe ar 7 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile eile de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019 (Acht Uimhir 19 de 2019) (Siníthe ar 26 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2019 (Acht Uimhir 18 de 2019) (Siníthe ar 26 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019  (Siníthe ar 11 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2019 (Acht Uimhir 17 de 2019) (Siníthe ar 5 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 16 de 2019) (Siníthe ar 4 Meitheamh, 2019)
 •  An tAcht um Rásaíocht Con, 2019 (Acht Uimhir 15 de 2019) (Siníthe ar 28 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019  (Acht Uimhir 14  de 2019) (Siníthe ar 24 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2019 (Acht Uimhir 13 de 2019) (Siníthe ar 23 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 (Acht Uimhir 12 de 2019) (Siníthe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Shaoire Do Thuismitheoirí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 11 de 2019) (Siníthe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 10 de 2019) (Siníthe ar 11 Aibreán, 2019)
 • An tAcht Iascaigh Mhara (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 9 de 2019) (Siníthe ar 4 d’Aibreáin, 2019)
 • An tAcht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 (Acht Uimhir 8 de 2019) (Siníthe ar 17 Márta, 2019)
 • An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 7 de 2019) (Siníthe ar 12 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse Sheach-Chríochach), 2019 (Acht Uimhir 6 de 2019) (Siníthe ar 5 Márta, 2019)
 • An tAcht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019 (Acht Uimhir 5 de 2019) (Siníthe ar 4 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 4 de 2019) (Siníthe ar 26 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 3 de 2019) (Siníthe ar 25 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Shainmharcáil (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 2 de 2019) (Siníthe ar 14 Feabhra, 2019)
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2019 (Acht Uimhir 1 de 2019) (Siníthe ar 25 Eanáir, 2019)