Reachtaíocht 2019

Reachtaíocht 2019

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2019

 • An tAcht um um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019  (Acht Uimhir 14  de 2019) (Siníthe ar 24 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2019 (Acht Uimhir 13 de 2019) (Siníthe ar 23 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 (Acht Uimhir 12 de 2019) (Siníthe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Shaoire Do Thuismitheoirí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 11 de 2019) (Siníthe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 10 de 2019) (Siníthe ar 11 Aibreán, 2019)
 • An tAcht Iascaigh Mhara (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 9 de 2019) (Siníthe ar 4 d’Aibreáin, 2019)
 • An tAcht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 (Acht Uimhir 8 de 2019) (Siníthe ar 17 Márta, 2019)
 • An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 7 de 2019) (Siníthe ar 12 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse Sheach-Chríochach), 2019 (Acht Uimhir 6 de 2019) (Siníthe ar 5 Márta, 2019)
 • An tAcht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019 (Acht Uimhir 5 de 2019) (Siníthe ar 4 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 4 de 2019) (Siníthe ar 26 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 3 de 2019) (Siníthe ar 25 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Shainmharcáil (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 2 de 2019) (Siníthe ar 14 Feabhra, 2019)
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2019 (Acht Uimhir 1 de 2019) (Siníthe ar 25 Eanáir, 2019)