Reachtaíocht 2019

Reachtaíocht 2019

Cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Áirítear i Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)  Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, a bhfuil leaganacha priontáilte díobh fós ina leaganacha oifigiúla a phriontálann Foilseacháin an Rialtais. Is féidir leat leasuithe le reachtaíocht a leanúint, rochtain a fháil ar an Bunreacht agus ar rogha de reachtaíocht roimh 1922 agus tá acmhainní reachtaíochta seachtrach ar fáil freisin.

2019

 • An tAcht um Chonarthaí Árachais i leith Tomhaltóirí, 2019 (Acht Uimhir 53 de 2019) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2019)
 •  
 • An tAcht um Micreachlocha (Toirmeasc), 2019 (Acht Uimhir 52 de 2019) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Thaifid Choiriúla (Malartú Faisnéise), 2019 (Acht Uimhir 51 de 2019) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Ascnamh Urrús Rannpháirteach, 2019 (Acht Uimhir 50 de 2019) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2019)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 49 de 2019) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2019)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 2019 (Acht Uimhir 48 de 2019) (Sínithe ar 24 Nollaig, 2019)
 • Acht na dTithe (Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a Rialáil), 2019 (Acht Uimhir 47 de 2019) (Sínithe ar 23 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 46 de 2019) ( Sínithe ar 22 Nollaig, 2019)
 • An tAcht Airgeadais, 2019 (Acht Uimhir 45 de 2019) (Sínithe ar 22 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 44 de 2019) (Sínithe ar 21 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Dhiamhasla (Cionta a Chealú agus Nithe Gaolmhara), 2019 (Acht Uimhir 43 de 2019) (Sínithe ar 21 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 42 de 2019) (Sínithe ar 21 Nollaig, 2019)
 • An tAcht Leithreasa, 2019 (Acht Uimhir 41 de 2019) (Sínithe ar 20 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha, 2019 (Acht Uimhir 40 de 2019) (Sínithe ar 11 Nollaig, 2019)
 • An tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach agus an Rialachán Réamheolaire), 2019 (Acht Uimhir 39 de 2019) (Sínithe ar 10 Nollaig, 2019)
 • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2019 (Acht Uimhir 38 de 2019) (Sínithe ar 19 Samhain, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 2019 (Acht Uimhir 37 de 2019) (Sínithe ar 25 Deireadh Fómhair, 2019) 
 • An tAcht um Shláinte agus Tacaíocht Cúraim Leanaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019 Acht Uimhir 36 de 2019) (Sínithe ar 24 Deireadh Fómhair, 2019)
 • An tAcht um Shaoire agus Sochar Tuismitheora, 2019 (Acht Uimhir 35 de 2019) (Sínithe ar 24 Deireadh Fómhair, 2019)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2019 (Acht Uimhir 34 de 2019) (Sínithe ar 24 Deireadh Fómhair, 2019)
 • An tAcht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019 (Acht Uimhir 33 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 32 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 •  An tAcht fán mBinse um CervicalCheck, 2019 (Acht Uimhir 31 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • Acht na gCúirteanna, 2019 (Acht Uimhir 30 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Cróinéirí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 29 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Parúil, 2019 (Acht Uimhir 28 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Comhar Idirnáisiúnta), 2019 (Acht Uimhir 27 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Shásamh do Mhná a Raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 26 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Thionóil Saoránach, 2019 (Acht Uimhir 25 de 2019) (Sínithe ar 23 Iúil, 2019)
 • An tAcht Rátaí Rialtais Áitiúil agus Nithe Eile, 2019 (Acht Uimhir 24 de 2019) (Sínithe ar 11 Iúil, 2019)
 • An tAcht um An Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2019 (Acht Uimhir 23 de 2019) (Sínithe ar 10 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 22 de 2019) (Sínithe ar 10 Iúil, 2019)
 • An tAcht Caidrimh Thionscail (Óglaigh na hÉireann) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 21 de 2019) (Sínithe ar 7 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Bhreithiúnais agus Cinntí Promhaidh), 2019 (Acht Uimhir 20 de 2019) (Sínithe ar 7 Iúil, 2019)
 • An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile eile de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019 (Acht Uimhir 19 de 2019) (Sínithe ar 26 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2019 (Acht Uimhir 18 de 2019) (Sínithe ar 26 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019  (Sínithe ar 11 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2019 (Acht Uimhir 17 de 2019) (Sínithe ar 5 Meitheamh, 2019)
 • An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 16 de 2019) (Sínithe ar 4 Meitheamh, 2019)
 •  An tAcht um Rásaíocht Con, 2019 (Acht Uimhir 15 de 2019) (Sínithe ar 28 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019  (Acht Uimhir 14  de 2019) (Sínithe ar 24 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2019 (Acht Uimhir 13 de 2019) (Sínithe ar 23 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 (Acht Uimhir 12 de 2019) (Sínithe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • An tAcht um Shaoire Do Thuismitheoirí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 11 de 2019) (Sínithe ar 22 Bealtaine, 2019)
 • Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 10 de 2019) (Sínithe ar 11 Aibreán, 2019)
 • An tAcht Iascaigh Mhara (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 9 de 2019) (Sínithe ar 4 d’Aibreáin, 2019)
 • An tAcht um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019 (Acht Uimhir 8 de 2019) (Sínithe ar 17 Márta, 2019)
 • An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 7 de 2019) (Sínithe ar 12 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse Sheach-Chríochach), 2019 (Acht Uimhir 6 de 2019) (Sínithe ar 5 Márta, 2019)
 • An tAcht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019 (Acht Uimhir 5 de 2019) (Sínithe ar 4 Márta, 2019)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 4 de 2019) (Sínithe ar 26 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 3 de 2019) (Sínithe ar 25 Feabhra, 2019)
 • An tAcht um Shainmharcáil (Leasú), 2019 (Acht Uimhir 2 de 2019) (Sínithe ar 14 Feabhra, 2019)
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2019 (Acht Uimhir 1 de 2019) (Sínithe ar 25 Eanáir, 2019)