2018 Legislation

2018 Legislation

Click here to visit the electronic Irish Statute Book (eISB)

The electronic Irish Statute Book (eISB) includes Acts of the Oireachtas and Statutory Instruments, the official versions of which remain the printed versions published by Government Publications. You can track amendments to legislation, access the Constitution and a selection of pre-1922 legislation while links to external legislation resources are also provided.

2018

 • Acht an Bhainc Ceannais (Bunachar Sonraí Náisiúnta d’Fhaisnéis faoi Éilimh), 2018 (Uimhir 42 de 2018) (Sínithe ar 27 Nollaig, 2018)
 •  An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018 (Uimhir 41 de 2018) (Sínithe ar 27 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Airgeadais (Forbraíocht na hAfraice (Banc agus Ciste) agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2018 
 • (Uimhir 40 de 2018) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Aois Scoir), 2018 (Uimhir 39 de 2018) (Sínithe ar 26 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018 (Uimhir 38 de 2018) (Sínithe ar 25 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus Cláraithe Shibhialta, 2018  (Uimhir 37 de 2018) (Sínithe ar 24 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil), 2018 (Uimhir 36 de 2018) (Sínithe ar 24 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2018 (Uimhir 35 de 2018) (Sínithe ar 24 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um Bord Scannán na hÉireann (Leasú), 2018 (Uimhir 34 de 2018) (Sínithe ar 24 Nollaig, 2018)
 •  An tAcht Leithreasa, 2018 (Uimhir 33 de 2018) (Sínithe ar 20 Nollaig, 2018)
 • An tAcht fá Chomhaontú um an gCiste Eorpach Infheistíochta, 2018 (Uimhir 32 de 2018) (Sínithe ar 20 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018 (Uimhir 31 de 2018) (Sínithe ar 20 Nollaig, 2018)
 • An tAcht Airgeadais, 2018 (Uimhir 30 de 2018) (Sínithe ar 19 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2018 (Uimhir 29 de 2018) (Sínithe ar 17 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann, 2018 (Uimhir 28 de 2018) (Sínithe ar 3 Nollaig, 2018)
 • An tAcht um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018 (Sínithe ar 27 Samhain, 2018) 
 • An tAcht um Shláinte Leanaí, 2018 (Uimhir 27 de 2018) (Sínithe ar 20 Samhain, 2018)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018 (Uimhir 26 de 2018) (Sínithe ar 14 Samhain, 2018)
 • An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018 (Uimhir 25 de 2018) (Sínithe ar 29 Deireadh Fómhair, 2018)
 • An tAcht Sláinte Poiblí (Alcól), 2018 (Uimhir 24 de 2018) (Sínithe ar 17 Deireadh Fómhair, 2018)
 • An tAcht Meabhair-Shláinte (Orduithe Athnuachana), 2018 (Uimhir 23 de 2018) (Sínithe ar 3 Deireadh Fómhair, 2018)
 • An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018 (Sínithe ar 18 Meán Fómhair, 2018)
 • An tAcht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018 (Uimhir 22 de 2018) (Sínithe ar: 25 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Árachais (Leasú), 2018 (Uimhir 21 de 2018) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2018) 
 •  An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh (Leasú), 2018 (Uimhir 20 de 2018) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018 (Uimhir 19 de 2018) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2018 (Uimhir 18 de 2018) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna), 2018 (Uimhir 17 de 2018) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2016 (Uimhir 16 de 2018) (Sínithe ar: 19 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Oidhreachta, 2018 (Uimhir 15 de 2018) (Sínithe ar: 18 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016  (Uimhir 14 de 2018) (Sínithe ar: 18 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2018 (Uimhir 13 de 2018) (Sínithe ar: 17 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2018 (Uimhir 12 de 2018) (Sínithe ar: 14 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018 (Uimhir 11 de 2018) (Sínithe ar: 2 Iúil, 2018) 
 • An tAcht Meabhair-Shláinte (Leasú), 2018 (Uimhir 10 de 2018) (Sínithe ar: 2 Iúil, 2018) 
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Éillithe), 2018 (Uimhir 9 de 2018) (Sínithe ar: 5 Meitheamh, 2018) 
 • An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018 (Uimhir 8 de 2018) (Sínithe ar: 5 Meitheamh, 2018) 
 •  An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 (Uimhir 7 de 2018) (Sínithe ar: 24 Bealtaine,  2018) 
 • An tAcht um Fhoréigean Baile, 2018 (Uimhir 6 de 2018) (Sínithe ar: 8 Bealtaine,  2018) 
 • An tAcht um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018 (Uimhir 5 de 2018) (Sínithe ar: 25 Aibreán, 2018) 
 • An tAcht Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018  (Uimhir 4 de 2018) (Sínithe ar: 4 Aibreán, 2018) 
 • An tAcht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018 (Uimhir 3 de 2018) (Sínithe ar:19 Márta, 2018) 
 • An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018 (Uimhir 2 de 2018) (Sínithe ar: 28 Feabhra, 2018)

An tAcht um Deochanna Meisciúla (Leasú), 2018 (Uimir 1 de 2018) (Sínithe ar: 31