2017 Legislation

2017 Legislation

Click here to visit the electronic Irish Statute Book (eISB)

The electronic Irish Statute Book (eISB) includes Acts of the Oireachtas and Statutory Instruments, the official versions of which remain the printed versions published by Government Publications. You can track amendments to legislation, access the Constitution and a selection of pre-1922 legislation while links to external legislation resources are also provided.

2017 

 • An tAcht Airgeadais 2017 (Uimhir 41 de 2017) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2017)
 • An tAcht um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann, 2017 (Uimhir 40 de 2017) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2017)
 • An tAcht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2017 (Uimhir 39 de 2017) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2017)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2017 (Uimhir 38 de 2017) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2017)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2017 (Uimhir 37 de 2017) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2017) 
 • An tAcht um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún na Háige), 2017 (Uimhir 36 de 2017) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2017) 
 • An tAcht um Leithreasa 2017 (Uimhir 35 de 2017) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2017) 
 • An tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 (Uimhir 34 de 2017) (Sínithe ar: 16 Nollaig, 2017) 
 • An tAcht um Chaidreamh Taidhleoireachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017 (Uimhir 33 de 2017) (Sínithe ar: 13 Nollaig, 2017) 
 •  An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2017 (Uimhir 32 de 2017) (Sínithe ar: 9 Nollaig, 2017) 
 • An tAcht um Méadreolaíocht Dlí (Uirlisí Tomhais), 2017 (Acht Uimhir 31 de 2017) (Sínithe ar: 28 Samhain, 2017) 
 • An tAcht um um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 30 de 2017) (Sínithe ar: 22 Samhain, 2017) 
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017 (Acht Uimhir 29 de 2017) (Sínithe ar: 17 Samhain, 2017) 
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017 (Acht Uimhir 28 de 2017) (Sínithe ar: 5 Samhain, 2017) 
 • An tAcht Idirghabhála, 2017 (Acht Uimhir 27 de 2017) (Sínithe ar: 2 Deireadh Fómhair, 2017) 
 • An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017 (Acht Uimhir 26 de 2017) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2017) 
 •  An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017 (Acht Uimhir 25 de 2017) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017(Acht Uimhir 24 de 2017) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht Forbartha Mianraí, 2017 (Acht Uimhir 23 de 2017) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2017)  
 • An tAcht  an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017 (Acht Uimhir 22 de 2017) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2017) 
 • An tAcht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 21 de 2017) (Sínithe ar: 25 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 20 de 2017) (Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht Uchtála (Leasú) 2017 (Acht Uimhir 19 de 2017) (Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 18 de 2017) (Sínithe ar: 19 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Chorn Rugbaí an Domhain sa bhliain 2023, 2017 (Acht Uimhir 17 de 2017) (Sínithe ar: 13 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Iascach Intíre (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 16 de 2017) (Sínithe ar: 6 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2017 (Acht Uimhir 15 de 2017) (Sínithe ar: 6 Iúil, 2017) 
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2017 (Acht Uimhir 14 de 2017) (Sínithe ar: 28 Meitheamh, 2017) 
 • Acht Na gCuideachtaí (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 13 de 2017) (Sínithe ar: 7 Meitheamh, 2017)
 • An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2017 (Acht Uimhir 12 de 2017) (Sínithe ar: 7 Meitheamh, 2017)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2017 (Uimhir 11 de 2017) (Sínithe ar: 24 Bealtaine, 2017)
 • Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2017 (Uimhir 10 de 2017) Sínithe ar: 23 Bealtaine, 2017)
 • Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 (Uimhir 9 de 2017) (Sínithe ar: 17 Bealtaine, 2017)
 • Acht na gCúirteanna, 2017 (Uimhir 8 de 2017) Sínithe ar:  (17 Bealtaine, 2017)
 • An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017 (Uimhir 7 de 2017) (Sínithe ar:  16 Bealtaine, 2017)
 • An tAcht um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2017 (Uimhir 6 de 2017) (Sínithe ar: 12 Aibreán, 2017)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú), 2017 (Uimhir 5 de 2017) Sínithe ar: 31 Márta, 2017)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Pianbhreitheanna Príosúnachta Fionraithe), 2017 (Uimhir 4 de 2017) Sínithe ar: 15 Márta, 2017)
 • An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) (Leasú), 2017 (Uimhir 3 de 2017) (Sínithe ar: 15 Márta, 2017)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2017 (Uimhir 2 de 2017) (Sínithe ar: 22 Feabhra, 2017)
 • An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017 (Uimhir 1 de 2017) (Sínithe ar: 16 Feabhra, 2017)