2016 Legislation

2016 Legislation

2016

 • Acht na gCúirteanna (Uimhir 22 de 2016) Sínithe ar: 28 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2016 (Uimhir 21 de 2016) Sínithe ar: 27 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2016 (Uimhir 20 de 2016) Sínithe ar: 26 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2016 (Uimhir 19 de 2016) Sínithe ar: 26 Nollaig, 2016)
 • An tAcht Airgeadais 2016 (Uimhir 18 de 2016) Sínithe ar: 25 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe 2016 (Uimhir 17 de 2016) Sínithe ar: 23 Nollaig, 2016)
 • An tAcht Leithreasa 2016 (Uimhir 16 de 2016) Sínithe ar: 20 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh, 2016 (Uimhir 15 de 2016) Sínithe ar: 19 Nollaig, 2016)
 • An tAcht um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú) 2016 (Uimhir 14 de 2016) Sínithe ar: 16 Samhain, 2016)
 • An tAcht Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtascacha Áirithe) 2016 (Uimhir  13 de 2016) Sínithe ar: 30 Deireadh Fómhair, 2016)
 • An tAcht Fuinnimh 2016 (Uimhir 12 de 2016) Sínithe ar: 30 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Shaoire agus Sochar Atharthachta 2016 (Uimhir 11 de 2016) Sínithe ar: 27 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Choimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc), 2016 (Uimhir 10 de 2016) Sínithe ar: 27 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2016 (Uimhir 9 de 2016) Sínithe ar: 27 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016 (Uimhir 8 de 2016) Sínithe ar: 27 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016 (Uimhir 7 de 2016) Sínithe ar: 26 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú), 2016 (Uimhir 6 de 2016) Sínithe ar: 26 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) 2016 (Uimhir 5 de 2016) Sínithe ar: 25 Iúil, 2016)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe)2016 (Uimhir 4 de 2016) Sínithe ar: 11 Feabhra, 2016)
 • An tAcht Iompair Phoiblí 2016 (Uimhir 3 de 2016) Sínithe ar: 8 Feabhra, 2016)
 • An tAcht um Rásaíocht Capall Éireann 2016 (Uimhir 2 de 2016) Sínithe ar: 8 Feabhra, 2016)
 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa (Leasú) 2016 (Uimhir 1 de 2016) Sínithe ar: 8 Feabhra, 2016)