Reachtaíocht 2014

Reachtaíocht 2014

 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2014 (Uimhir 44 de 2014) (Sínithe ar: 28 Nollaig, 2014)
 • An tAcht Loingis Cheannaíochta (Longa a Chlárú) 2014 (Uimhir 43 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2014 (Uimhir 42 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • An tAcht  Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2014 (Uimhir 41 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 • An tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí Inneallghluaiste) 2014 (Uimhir 40 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 •  An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2014 (Uimhir 39 de 2014) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2014)
 •  Acht na gCuideachtaí 2014 (Uimhir 38 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 •  An tAcht um Airgeadais 2014 (Uimhir 37 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 •  An tAcht um Maoin Intleachtúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 36 de 2014) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2014)
 • An tAcht um Leithreasa 2014 (Uimhir 35 de 2014) (Sínithe ar: 19 Nollaig, 2014)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2014 (Uimhir 34 de 2014) (Sínithe ar: 4 Nollaig, 2014)
 • An tAcht um Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 33 de 2014) (Sínithe ar:19 Samhain, 2014)
 • An tAcht um ásra Cobhsaíochta Eorpach (Leasú), 2014 (Uimhir 32 de 2014) (Sínithe ar: 30 Deireadh Fómhair, 2014)
 • An tAcht um Foraoiseachta 2014 (Uimhir 31 de 2014) (Sínithe ar: 26 Deireadh Fómhair, 2014)
 • An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Uimhir 30 de 2014) (Sínithe ar: 14 Deireadh Fómhair, 2014)
 • An tAcht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014 (Uimhir 29 de 2014) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta) 2014  (Uimhir 28 de 2014) (Sínithe ar: 28 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) 2014 (Uimhir 27 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014 (Uimhir 26 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 • An tAcht um fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 (Uimhir 25 de 2014) (Sínithe ar: 27 Iúil, 2014)
 • An tAcht um na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 24 de 2014) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014 (Uimhir 23 de 2014) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014 (Uimhir 22 de 2014) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2014)
 • An tAcht um na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 (Uimhir 21 de 2014) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha)2014 (Uimhir 20 de 2014) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2014)
 • An tAcht um na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014  (Uimhir 19 de 2014) (Sínithe ar: 21 Iúil, 2014)
 • An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014 (Uimhir 18 de 2014) (Sínithe ar: 20 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais) 2014 (Uimhir 17 de 2014) (Sínithe ar: 17 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2014 (Uimhir 16 de 2014) (Sínithe ar: 17 Iúil, 2014)
 • An Bille um Aitheantóirí Sláinte 2014 (Uimhir 15 de 2014) (Sínithe ar: 8 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (Uimhir 14 de 2014) (Sínithe ar: 8 Iúil, 2014)
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 2014 (Uimhir 13 de 2014) (Sínithe ar: 29 Meitheamh, 2014)
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 (Uimhir 12 de 2014) (Sínithe ar: 24 Meitheamh, 2014)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014 (Uimhir 11 de 2014) (Sínithe ar: 22 Meitheamh, 2014)
 • An tAcht um Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014 (Uimhir 10 de 2014) (Sínithe ar: 22 Meitheamh, 2014)
 • An tAcht um Bhainc Ceannais, 2014 (Uimhir 9 de 2014) (Sínithe ar: 4 Meitheamh, 2014)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) 2014 (Uimhir 8 de 2014) (Sínithe ar: 16 Aibreán, 2014)
 • An tAcht um Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014 (Uimhir 7 de 2014) (Sínithe ar: 16 Aibreán, 2014)
 •  An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 (Uimhir 6 de 2014) (Sínithe ar: 12 Aibreán, 2014)
 • An tAcht um BSL (Líonraí Cumarsáide Leictreonaí) 2014 (Uimhir 5 de 2014) (Sínithe ar: 18 Márta, 2014)
 • An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014 (Uimhir 4 de 2014) (Sínithe ar: 12 Márta, 2014)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2014 (Uimhir 3 de 2014) (Sínithe ar: 25 Fheabhra, 2014)
 • An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú) 2014 (Uimhir 2 de 2014) (Sínithe ar: 5 Fheabhra, 2014)
 • An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (Uimhir 1 de 2014) (Sínithe ar: 27 Eanáir, 2014