Reachtaíocht 2013

Reachtaíocht 2013

 • An tAcht um Réiteach Piríte, 2013 (Uimhir 51 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 (Uimhir 50 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimhir 49 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2013 (Uimhir 48 de 2013) (Sínithe ar: 25 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013 (Uimhir 47 de 2013) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2013
 • An tAcht um na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 (Uimhir 46 de 2013) (Sínithe ar: 24 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Uimhir 45 de 2013) (Sínithe ar: 23 Nollaig, 2013
 • An tAcht um Uchtála (Leasú) 2013  (Uimhir 44 de 2013) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2013)
 •  An tAcht Leithreasa 2013 (Uimhir 43 de 2013) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh. 2) 2013 (Uimhir 42 de 2013) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Airgeadais (Uimh. 2), 2013 (Uimhir 41 de 2013) (Sínithe ar: 18 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013  (Uimhir 40 de 2013) (Sínithe ar: 15 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Rialáil Gáis 2013 (Uimhir 39 de 2013) (Sínithe ar: 3 Nollaig, 2013)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2013 (Uimh. 38 de 2013) (Sínithe ar: 9 Samhain, 2013)
 • An tAcht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc) 2013(Sínithe ar: 1 Samhain, 2013)
 • An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2013 (Uimh. 37 de 2013) (Sínithe ar: 23 Deireadh Fómhair, 2013)
 • An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2013 (Uimh. 36 de 2013) (Sínithe ar: 9 Deireadh Fómhair, 2013)
 • An tAcht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 (Uimh. 35 de 2013) (Sínithe ar: 30 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Chonarthaí Foirgníochta 2013 (Uimh. 34 de 2013) (Sínithe ar: 29 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta) 2013 (Uimh. 33 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 (Uimh. 32 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú) 2013 (Uimh. 31 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2013 (Uimh. 30 de 2013) (Sínithe ar: 24 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Airí agus Rúnaithe (Leasú) 2013 (Uimh. 29 de 2013) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú) 2013 (Uimh. 28 de 2013) (Sínithe ar: 23 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus Pleanáil agus Forbairt 2013 (Uimh. 27 de 2013) (Sínithe ar: 22 Iúil, 2013)
 • An tAcht um an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013 (Uimh. 26 de 2013) (Sínithe ar: 11 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Breisoideachais agus Oiliúna 2013 (Uimh. 25 de 2013) (Sínithe ar: 10 Iúil, 2013)
 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2013 (Uimh. 24 de 2013) (Sínithe ar: 9 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2013 (Uimh. 23 de 2013) (Sínithe ar: 3 Iúil, 2013)
 • An tAcht um na dTithe (Leasú) 2013 (Uimh. 22 de 2013) (Sínithe ar: 2 Iúil, 2013)
 • An tAcht um Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair), 2013 (Uimh. 21 de 2013) (Sínithe ar: I Iúil, 2013)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013(Uimh. 20 de 2013) (Sínithe ar: 28 Meitheamh, 2013)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013 (Uimh. 19 de 2013) (Sínithe ar: 12 Meitheamh, 2013)
 • An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 (Uimh. 18 de 2013) (Sínithe ar: 5 Meitheamh, 2013)
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2013 (Uimh. 17 de 2013) (Sínithe ar:4 Meitheamh, 2013)
 • An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí 2013 (Uimh. 16 de 2013) (Sínithe ar:4 Meitheamh, 2013)
 • An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe 2013 (Uimh. 15 de 2013) (Sínithe ar: 29 Bealtaine, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar), 2013 (Uimh. 14 de 2013) (Sínithe ar: 28 Bealtaine, 2013)
 • An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 2013(Uimh. 13 de 2013) (Sínithe ar: 14 Bealtaine, 2013)
 • An tAcht um Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda) 2013  (Uimh. 12 de 2013) (Sínithe ar: 14 Bealtaine, 2013)
 • An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 (Uimh. 11 de 2013) (Sínithe ar: 8 Bealtaine, 2013)
 • An tAcht um Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) 2013 (Uimh. 10 de 2013) (Sínithe ar: 28 Márta, 2013)
 • An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2013 (Uimh. 9 de 2013) (Sínithe ar: 28 Márta, 2013)
 • An tAcht Airgeadais, 2013 (Uimh. 8 de 2013) (Sínithe ar: 27 Márta, 2013)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair)2013 (Uimh. 7 de 2013) (Sínithe ar: 20 Márta, 2013)
 • An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013 (Uimh. 6 de 2013) (Sínithe ar: 20 Márta, 2013)
 • An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2013 (Uimh. 5 de 2013) (Sínithe ar: 13 Márta, 2013)
 • An tAcht um Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú), 2013 (Uimh. 4 de 2013) (Siníthe ar: 13 Márta, 2013)
 • An tAcht Um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2013 (Uimh. 3 de 2013)   (Siníthe ar: 26 Feabhra, 2013)
 • An tAcht um Fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc 2013 (Uimhir 2 de 2013) (Sínithe ar: 7 Feabhra, 2013)
 • An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2013 (Uimhir 1 de 2013) (Sínithe ar: 5 Feabhra, 2013)