Reachtaíocht 2012

Reachtaíocht 2012

 • An tAcht um Europol 2012 (Uimhir 53 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (Uimhir 52 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Chosaint Shibhialta 2012 (Uimhir 51 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2) 2012 (Uimhir 50 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus Fochuideachtaí) 2012 (Uimhir 49 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2012  (Uimhir 48 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 (Uimhir 47 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012 (Uimhir 46 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Árachais Sláinte (Leasú) 2012 (Uimhir 45 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Uimhir 44 de 2012) (Sínithe ar: 26 Nollaig, 2012)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh 2012 (Uimhir 43 de 2012) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2012
 • An tAcht um Leithreasa 2012 (Uimhir 42 de 2012) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Stádas Comhionann (Leasú), 2012 (Uimhir 41 de 2012) (Sínithe ar: 20 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche 2012 (Uimhir 40 de 2012) (Sínithe ar: 19 Nollaig, 2012)
 • An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach 2012 (Uimhir 39 de 2012) (Sínithe ar: 27 Samhain, 2012)
 • An tAcht um Ombudsman (Leasú) 2012 (Uimhir 38 de 2012) (Sinithe ar: 31 Deireadh Fómhair, 2012)
 • An tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 (Uimhir 37 de 2012) (Sínithe ar:  28 Iúil 2012)
 • An tAcht um Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012  (Uimhir 36 de 2012) (Sínithe ar:  28 Iúil 2012)
 • An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe 2012 (Uimhir 35 de 2012) (Sínithe ar:  25 Iúil, 2012)
 •  Acht na Gaeltachta, 2012 (Uimhir 34 de 2012) (Sínithe ar:  25 Iúil, 2012)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Barántais Chuardaigh), 2012 (Uimhir 33 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • An tAcht um Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012 (Uimhir 32 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair, 2012  (Uimhir 31 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Feidhm maidir le Tríú Tíortha agus Leasú) agus um Eiseachadadh (Leasú) 2012 (Uimhir 30 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2012 (Uimhir 29 de 2012) (Sínithe ar:  24 Iúil, 2012)
 • An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012 (Uimhir 28 de 2012) (Sínithe ar: 22 Iúil 2012)
 •  An tAcht Toghcháil (Leasú) 2012 (Uimhir 27 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa 2012 (Uimhir 26 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta (Leasú) 2012 (Uimhir 25 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • An tAcht umCheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Aosaigh Shoghonta a Choimeád Siar) 2012 (Uimhir 24 de 2012) (Sínithe ar: 18 Iúil 2012)
 • An tAcht um Chuntais Dhíomhaoine (Leasú), 2012 (Uimhir 23 de 2012) (Sínithe ar: 11 Iúil 2012)
 • An tAcht um na gCuideachtaí (Leasú), 2012 (Uimhir 22 de 2012) (Sínithe ar: 4 Iúil 2012)
 • An tAcht um na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012 (Uimhir 21 de 2012) (Sínithe ar: 3 Iúil 2012
 • An tAcht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach 2012 (Uimhir 20 de 2012) (Sínithe ar: 3 Iúil 2012)
 • An tAcht Um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2012 (Uimhir 19 de 2012) (Sínithe ar 2 Iúil 2012)
 •  An tAcht um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta), 2012 (Sínithe ar: 27 Meitheamh 2012)
 • An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2012 (Uimhir 18 de 2012 (Sínithe ar: 20 Meitheamh 2012)
 • An tAcht um Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 (Umhir 17 de 2012) (Sínithe ar: 8 Meitheamh 2012)
 • An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012 (Uimhir 16 de 2012) (Sínithe ar: 30 Bealtaine 2012)
 • An tAcht um Rialáil Leictreachais (Tobhach Ioncaim Carbóin) (Leasú), 2012 (Uimhir 15 de 2012) (Sínithe ar: 25 Bealtaine 2012)
 • An tAcht Oideachais (Leasú), 2012 (Uimhir 14 de 2012) (Sínithe ar 23 Bealtaine 2012)
 • An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012 (Uimhir 13 de 2012) (Sínithe ar: 16 Bealtaine 2012)
 • An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2012 (Uimhir 12 de 2012) (Sínithe ar: 1 Bealtaine 2012)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann) 2012 (Uimhir 11 de 2012) (Sínithe ar: 2 Aibreán, 2012)
 • An tAcht um Mhótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2012 (Uimhir 10 de 2012) (Sínithe ar: 2 Aibreán,  2012)
 • An tAcht Airgeadais 2012 (Uimhir 9 de 2012) (Sínithe ar: 31 Márta, 2012)
 • An tAcht Um Thiúcháin Fachtóra Téachta agus Táirgí Bitheolaíocha Eile 2012 (Uimhir 8 de 2012) (Sínithe ar: 27 Márta 2012)
 • An tAcht um Dhlínse Cúirteanna, agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú) 2012 (Uimhir 7 de 2012) (Sínithe  ar: 10 Márta, 2012)
 • An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2012 (Uimhir 6 de 2012) (Sínithe ar: 9 Márta, 2012)
 • An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú) 2012 (Uimhir 5 de 2012) (Sínithe ar: 5 Márta, 2012)
 • An tAcht um Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2012 (Uimhir 4 de 2012) (Sínithe ar: 28 Feabha, 2012)
 • An tAcht um Fhuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 (Uimhir 3 de 2012) (Sínithe ar: 25 Feahbra 2012)
 • An tAcht Um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012 (Uimhir 2 de 2012) (Sínithe ar: 2 Feabhra 2012)
 • An tAcht um na bPaitinní (Leasú) 2012 (Uimhir 1 de 2012) (Sínithe ar: 1 Feabhra 2012)