Reachtaíocht 2010

Reachtaíocht 2010

 • An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010 (Uimhir 40 de 2010) (Sínithe ar: 22 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2010  (Uimhir 39 de 2010) (Sínithe ar: 22 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2010 (Uimhir 38 de 2010) (Sínithe ar: 22 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010 (Uimhir 37 de 2010) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán) 2010 (Uimhir 36 de 2010) (Sínithe ar: 21 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Leithreasa 2010 (Uimhir 35 de 2010) (Sínithe ar: 17 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh 2010 (Uimhir 34 de 2010) (Sínithe ar: 17 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2010 (Uimhir 33 de 2010) (Sínithe ar: 15 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Ceimiceán (Leasú) 2010 (Uimhir 32 de 2010) (Sínithe ar: 15 Nollaig, 2010)
 • An tAcht um Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 (Uimhir 31 de 2010) (Sínithe ar: 23 Samhain,2010)
 • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 (Uimhir 30 de 2010) (Sínithe ar: 26 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010 (Uimhir 29 de 2010) (Sínithe ar: 21 Iúil, 2010)  
 • An tAcht um Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 (Uimhir 28 de 2011) (Sínithe ar: 21 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 2010  (Uimhir 27 de 2010) (Sínithe ar: 20 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010 (Uimhir 26 de 2010) (Sínithe ar: 20 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2010 (Uimhir 25 de 2010) (Sínithe ar: 20 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010 (Uimhir 24 de 2010) (Sínithe ar: 19 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010 (Uimhir 23 de 2010) (Sínithe ar: 17 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010 (Uimhir 22 de 2010) (Sínithe ar: 14 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Uchtála (Uimhir 21 de 2010) (Sínithe ar: 14 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú) (Uimh. 2) 2010 (Uimhir 20 de 2010) (Sínithe ar: 13 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2010 (Uimhir 19 de 2010) (Sínithe ar: 10 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 (Uimhir 18 de 2010) (Sínithe ar: 9 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha Áma a Fhadú) 2010 (Uimhir 17 de 2010) (Sínithe ar: 7 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach 2010 (Uimhir 16 de 2010) (Sínithe ar: 3 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Sláinte (Leasú) 2010 (Uimhir 15 de 2010) (Sínithe ar: 3 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Loingis Cheannaíochta 2010 (Uimhir 14 de 2010) (Sínithe ar: 3 Iúil, 2010)
 • An tAcht um Rialáil Leichtreachas (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) 2010 (Uimhir 13 de 2010) (Sínithe ar: 30 Meitheamh, 2010)
 • An tAcht um Iomaíochta (Leasú) 2010 (Uimhir 12 de 2010) (Sínithe ar: 19 Meitheamh, 2010)
 • An tAcht um Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 (Uimhir 11 de 2010) (Sínithe ar: 9 Meitheamh, 2010)
 • An tAcht um Iascach Intíre 2010 (Uimhir 10 de 2010) (Sínithe ar: 1 Meitheamh, 2010)
 • An tAcht um um Deochanna Meisciúla 2010 (An Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010 (Uimhir 9 de 2010) (Sínithe ar: 31 Bealtaine, 2010)
 • An tAcht um Fíneálacha 2010 (Uimhir 8 de 2010) (Sínithe ar: 31 Bealtaine, 2010)
 • An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro 2010 (Uimhir 7 de 2010) (Sínithe ar: 20 Bealtaine, 2010)
 • An tAcht um An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta)  2010 (Uimhir 6 de 2010) (Sínithe ar: 5 Bealtaine, 2010)
 • An tAcht um Airgeadais 2010 (Uimhir 5 de 2010) (Sínithe ar: 3 Aibreán, 2010)
 • An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010 (Uimhir 4 de 2010) (Sínithe ar: 3 Aibreán, 2010)
 • An tAcht um Chiste Scoláireachtaí George Mitchell (Leasú) 2010 (Uimhir 3 de 2010) (Sínithe ar: 30 Márta, 2010)
 • An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus Bonneager Cumarsáide Leictreonaí) 2010 (Uimhir 2 de 2010) (Sínithe ar: 16 Márta, 2010)
 • An tAcht um Eadrána (Uimhir 1 de 2010) (Sínithe ar: 8 Márta, 2010)