President hosts a reception for delegates attending Inter Action Council meeting

Tue 30th May, 2017 | 17:00
location: Áras an Uachtaráin

Speech to members of the Inter-Action Council, 30 May 2017

Bhuail an tUachtarán le comhaltaí na Comhairle Idirghníomhaíochta.

Bunaíodh an Chomhairle chun leas a bhaint as taithí, fuinneamh agus teagmhálacha idirnáisiúnta grúpa…

Tue 30th May, 2017 | 18:31

Speech to members of the Inter-Action Council, 30 May 2017

Bhuail an tUachtarán le comhaltaí na Comhairle Idirghníomhaíochta.

Bunaíodh an Chomhairle chun leas a bhaint as taithí, fuinneamh agus teagmhálacha idirnáisiúnta grúpa IarUachtarán agus PhríomhAirí, d’fhonn moltaí agus réitigh phraiticiúla ar fhadhbanna polaitiúla, eacnamaíochta agus sóisialta atá ag teacht roimh an gcine daonna a fhorbairt.

The President met with members of the InterAction Council.

The Council was established to mobilise the experience, energy and international contacts of a group of former President and Prime Ministers, to develop recommendations and practical solutions for the political, economic and social problems confronting humanity. 
Former Taoiseach Bertie Ahern is Co-Chair of the Council.