Eolas

Eolas

Raiteas Inrochtaineachta

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

I gcomhréir le halt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, tá an tUasal Paula Brophy ceaptha ina hOifigeach Rochtana ag Oifig Rúnaí Ginearálta an Uachtaráin.

Mar Oifigeach Rochtana, tá Paula freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a eagrú agus iad a chomhordú ar mhaithe le daoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh teacht ar na seirbhísí atá á soláthar ag an oifig agus as feidhmiú mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh teacht ar sheirbhísí dá leithéidí. Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Paula:

Seoladh: Áras an Uachtaráin, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8. 

Teileafón: 01 617 1000

R-phost: [email protected]