Eolas

Eolas

Faisnéis Eagraíochta

Cé muid féin

Tá foireann státseirbhíseach agus daoine eile atá ceaptha go pearsanta ag an Uachtarán i dteaghlachas an Uachtaráin.

Cé leis a mbímid ag obair

Tugann Tithe an Oireachtais, Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit tacaíocht ar bhealaí éagsúla d’Áras an Uachtaráin agus d’Oifig an Uachtaráin. Tugann baill foirne Oifig na nOibreacha Poiblí, Óglaigh na hÉireann agus An Gharda Síochána, atá lonnaithe in Áras an Uachtaráin, tacaíocht d’obair an Uachtaráin chomh maith. 

Céard a chosnaíonn sé

Ba é €3.6m costas díreach Oifig an Uachtaráin in 2019.

Sa tsuim sin bhí costas €1.26m a íocadh le 481 saoránach, atá ina gcónaí sa bhaile agus thar lear agus a bhfuil céad bliain d’aois sroichte acu, faoin scéim Deolchaire an Chéid.  

Tugtar sonraí na gcostas a bhaineann le riar Oifig an Uachtaráin sa Chuntas Leithreasa, a ndéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste é a iniúchadh agus a fhoilsiú gach bliain, mar a dhéanann le cuntais gach Roinne. Cuimsíonn sé freisin sonraí na gcostas a thabhaíonn Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Stáit eile a sholáthraíonn tacaíocht agus seirbhísí coimhdeacha eile d’Oifig an Uachtaráin.  

Fágtar soláthar na seirbhísí tacaíochta d’Oifig an Uachtaráin (e.g. Slándáil an Gharda Síochána, cothabháil Áras an Uachtaráin ag an OOP, etc.) faoi bhreithiúnas proifisiúnta na Ranna agus na ngníomaireachtaí sin. Níl aon smacht ag Oifig an Uachtaráin ar chinntí maidir le scála an chaiteachais a bhíonn i gceist.  

Ba é €3,499,000 an t-ollchostas iomlán in 2018, agus caitheadh €1,093,000 de sin ar Dheolchaire an Chéid agus €1,717,000 ar thuarastail.

Ba é €3,609,000 an t-ollchostas iomlán in 2017, agus caitheadh €1,071,000 de sin ar Dheolchaire an Chéid agus €1,665,000 ar thuarastail.

Ba é €3,608,000 an t-ollchostas iomlán in 2016, agus caitheadh €1,096,000 de sin ar Dheolchaire an Chéid agus €1,677,000 ar thuarastail.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Office of the President

Costs for 2019 (€)

Department and other State Bodies who provide support to the Office of the President

Costs for 2019 (€)

Purpose

Salaries, wages and allowances

(26 Staff Members)

1,724,000

Office of Public Works

797,000

1,097,000

201,000

  • OPW staff costs
  • Property Maintenance
  • Electricity & Gas

 

Centenarians Bounty

(481 citizens at home and abroad who reach the age of 100 years)

1,258,000

Garda Siochana

200,000

Transport costs: drivers, fuel and maintenance

 

Travel and subsistence

87,000

Dept. of Defence

422,000

Defence Forces personnel attached to Áras an Uachtaráin

 

Training and Development and incidental expenses

327,000

Dept. of Foreign Affairs

364,000

Costs associated with Presidential Travel Abroad

Postal and telecommunications

 

64,000

Central Fund

899,000

  • 1938 Allowance
  • Pensions for former Presidents
  • President’s salary

Office machinery and other office and related supplies

195,000

Office of the Minister for Finance

13,000

 

Appropriations-in-aid

-78,000

Superannuation and Retired Allowances

784,000

 

 

 

National Shared Services Office

3,000

 

TOTAL

3,577,000

TOTAL

4,780,000