Aitheasc ón Uachtarán ag Comhdháil Bhliantúil Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann sa tSeirbhís Phoiblí

Mái 4th Mei, 2019 | 11:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath

(Baile Átha Cliath) Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath

Tuesday, 04th June, 2019

Aitheasc ón Uachtarán ag Comhdháil Bhliantúil Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann sa tSeirbhís Phoiblí

Labhair an tUachtarán ag comhdháil Chónaidhm Eorpach an Cheardchumainn Seirbhísí Poiblí.

Reáchtáiltear Comhdháil EPSU gach cúig bliana, chun ionadaithe ceardchumainn as gach cearn den Eoraip a thabhairt le chéile. 

Ina óráid, léirigh an tUachtarán Ó hUigínn an ról tábhachtach a bhíonn ag ceardchumainn i bhfás an daonlathais agus na rathúlachta san Eoraip, agus i sárú na ndúshlán a bhaineann leis an ndomhandú. 

Chuir an tUachtarán lena óráidí eile maidir le todhchaí na hoibre agus tionchar “an chaipitleachais gan fhreagracht” cheana, lena n-áirítear:
· Spreagaitheasc ag Cruinniú Mullaigh na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, Meitheamh 2018 
· Aitheasc ag Oscailt Oifigiúil dá gComhdháil débhliantúil ag Comhdháíl na gCeardchumann, Iúil 2017 
· Aitheasc ag comhdháil Chónaidhm Ghnólachtaí, Márta 2017 
· Léacht Edward Phelan 2015, Feabhra 2015