Fáiltíonn an tUachtarán roimh an Ollamh Sylvia Walby, Cathaoirleach UNESCO um Thaighde Inscne, agus Stiúrthóir Aonad UNESCO um Fhoréigean agus an tSóchaí in Ollscoil Lancaster na Breataine, ar chuairt

hAo 23rd Sam, 2018 | 10:30
suíomh: Áras an Uachtaráin
Fáiltíonn an tUachtarán roimh an Ollamh Sylvia Walby, Cathaoirleach UNESCO um Thaighde Inscne, agus Stiúrthóir Aonad UNESCO um Fhoréigean agus an tSóchaí in Ollscoil Lancaster na Breataine, ar chuairt

Bhuail an tUachtarán leis an Ollamh Sylvia Walby.

Tá an tUasal Walby ina hOllamh le Socheolaíocht agus tá Ollúnacht UNESCO i dTaighde san Inscne aici, agus í ina Stiúrthóir ar Ionad UNESCO maidir leis an bhForéigean agus an tSochaí in Ollscoil Lancaster, áit a bhfuil taighde á dhéanamh aici ar an bhforéigean agus an tsochaí.

Is é an cuspóir lena taighde na cúiseanna sna héagsúlachtaí san fhoréigean a mhíniú, ionas gur féidir na cúinsí ina bhféadfaí é a laghdú go mór a thuiscint.