Teachtaireacht do Dhaltaí Iar-Bhunscoile ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn

Mái 18th Bea, 2021 | 14:00

Tuesday, 18th May, 2021

Teachtaireacht do Dhaltaí Iar-Bhunscoile ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn

D’eisigh an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn físteachtaireacht speisialta do mhic léinn in institiúidí iar-bhunscoile.

Ina theachtaireacht do na mic léinn, d’aithin an tUachtarán na nithe a chuir isteach ar shaolta na mac léinn, agus ghabh sé buíochas leo as a gcomhoibrithe agus a bhfoighne le linn na tréimhse deacra seo.  

Físeán: https://youtu.be/tFx3xRERxIE 
Fuaime: https://soundcloud.com/presidentirl/teachtaireacht-do-dhaltai-iar-bhunscoile-on-uachtaran-micheal-d-o-huiginn