An tUachtarán i láthair ag cruinniú leis an nGrúpa Arraiolos – comhdhéanta d’Uachtaráin an Aontais Eorpaigh

hAo 11th Dei, 2019 | 11:00
suíomh: (An Ghréig) Zappeion Megaron

(An Ghréig) Zappeion Megaron

Friday, 11th October, 2019

An tUachtarán i láthair ag cruinniú leis an nGrúpa Arraiolos – comhdhéanta d’Uachtaráin an Aontais Eorpaigh

Beidh 13 Cheann Stáit den AE i láthair ag an 15ú cruinniú den Ghrúpa Arraiolos a bheidh / bhí ar siúl sa bhfoirgneamh stairiúil an Zappeion. 

Beidh Ceanna Stáit ón mBulgáir, ón gCróit, ón Eastóin, ón nGearmáin, ón Ungáir, ó Éirinn, ón Iodáil, ón Laitvia, ó Mhálta, ón bPolainn, ón bPortaingéil agus ón tSlóivéin, chomh maith leis an tír óstach, an Ghréíg, go léir i láthair. 

Déanfaidh cruinniú na bliana seo de ghrúpa na gCeann Stáit den AE plé ar chomhiarrachtaí chun lánpháirtiú na hEorpa a dhaingniú agus roinnfear in dhá sheisiún oibre é; díreoidh an chéad seisiún ar dhéileáil le dúshláin eacnamaíochta reatha agus géarchéim na dteifeach; díreoidh / dhírigh an dara ceann ar dhúshláin slándála nua-aoiseacha roimh an AE.  

Maireann naonúr as deichniúr teifeach i dtíortha atá i mbun forbartha, áit a mbíonn seirbhísí bunúsacha mar oideachas agus sláinte faoi bhrú mór cheana. 

Tá an imirce ar cheann de na téamaí lárnacha dá uachtaránacht ag an Uachtarán Ó hUigínn. Agus roinnt mhaith imeachtaí a bhain le diaspóra agus le teifigh na hÉireann á reáchtáil aige, agus cuairteanna á dtabhairt aige ar ionaid teifeach in Éirinn agus thar lear, tá an tUachtarán tar éis díriú ar théama na himirce i gcuid mhaith dá chuid óráidí.