An tUachtarán i láthair ag lón gnó le Fiontraíocht Éireann agus an tUdarás Forbartha Tionscail

Mái 12th Fea, 2019 | 13:00
suíomh: (Sasana) Hilton Hotel

(Sasana) Hilton Hotel

Tuesday, 12th February, 2019

An tUachtarán i láthair ag lón gnó le Fiontraíocht Éireann agus an tUdarás Forbartha Tionscail

Ar an dara lá aige dá chuairt trí lá go dtí iarthuaisceart Shasana, é ag cur ceangal gnó agus cultúrtha idir Éire agus an Bhreatain chun cinn, tabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn aitheasc do chruinniú ceannairí gnó.

Ba iad Fiontar Éireann agus ÚFT a d'eagraigh an cruinniú.