Airí á gceapadh ag an Uachtarán

Mái 16th Dei, 2018 | 19:00
suíomh: Áras an Uachtaráín
Airí á gceapadh ag an Uachtarán

Ag searmanas in Áras an Uachtaráin inniu, cheap an tUachtarán Ó hUigínn an tUasal Richard Bruton TD mar Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil; An tUasal Joe McHugh TD mar Aire Oideachais agus Scileanna; agus an tUasal Sean Kyne TD mar Phríomh-Aoire, agus mar Aire Stáit don Ghaeile, don Ghaeltacht agus do na hOileáin.