News

Remarks To the Irish Primary Principals Network

Remarks To the Irish Primary Principals Network

Published: Fri 25th Jan, 2013 | 11:42

Click here to read the remarks by President Michael D. Higgins To the Irish Primary Principals Network on 25th January, 2013

Click here to listen to the remarks

Deir an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn leis na Príomhoidí Bunscoile nach mór don mheabhairshláinte agus don fholláine a bheith mar bhonn agus taca ag an mbunoideachas