Media Library

Speeches

Ráiteas an Uachtaráin Ar Ócaid Fhógairt Príomhbhuaiteoir Ghlór na nGael 2019 Ráiteas an Uachtaráin Ar Ócaid Fhógairt Príomhbhuaiteoir Ghlór na nGael 2019

Áras an Uachtaráin, Thursday 21 May 2020

A chairde Gael,

Is mór an phribhléid dom páirt a ghlacach san ócáid spreagúil seo agus príobh-bhuaiteoir chomórtais Glór na nGael 2019 á fhógairt.  

Bhíomar le bheith bailithe le chéile i nGaoth Dobhair i mí Aibreáin  chun bhur n-iarrachtaí agus bhur n-éachtanna a chéiliúradh. Faraor, ar nós gach ní eile le déanaí, ní mar sin a tharla, ach tréaslaím le Lorcán Mac Gabhainn agus foireann Glór na nGael as ucht an ócáid fíorúil seo a reachtáil. Cé go bhfuil srianta orainn faoi láthair toisc an Coróin Víreas, níl aon bac orainn an méid atá bainte amach ag na h-iomaitheoirí agus na buaiteoirí araon a chéiliúradh, agus ár n-aitheantas a thabhairt do bhur ndíograis agus bhur ndea-oibre.

Mar Uachtarán na hÉireann bím i dteangbháil leis na mílte duine fud fad na tíre agus feicim chuile lá toradh bhur n-iarrachtaí ar son na teanga. Tá an Ghaeilge beo i ngach réimse de shaol na tíre seo. Cé go bhfuil neart oibre fós le déanamh againn, airím go bhfuil aibíocht tagtha le blianta beaga anuas i measc an daonra i gcoiteanna agus an sean frith-ghaelachas ag cúlú. Tá fuinneamh, bród agus meas go láidir inniú i measc lucht labhartha na Gaeilge. Tá ghlúnta nua ag teacht aníos ag a bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach ina tsaoil acu agus í á úsáid go nádúrtha gach lá acu i gcómhthéacsanna eágsula.

Ní tharlaíonn a leithéad trí thimpist ach trí iarrachtaí ban agus fir a aithníonn tábhacht ár dteanga agus ár n-oidhreacht agus a n-áit lárnach san Éirinn il-ghnéitheach, nua-aoiseach ina mairimid.

Sí an toradh ar bhúr n-iarrachtaí ár dteanga a thabhairt chuig lár an aonaigh i slíte mealltacha agus iniatacha. Tá  spreagadh agus misneach á thabhairt agaibh don phobail mhór. Molaim sibh uilig.

Ta sé soiléir ón ngear-liosta a d’ullamhaíodh don phríomhdhuais go bhfuil dícheall á dhéanamh i gCuige Uladh go háirithe, le ceithre cinn den chúig iomaitheoirí. Tréaslaím libh agus le muintear Chorca Dhuibhne i gContae Chiarraí. Is laochanna sibh uilig.

Maidir leis an buaiteoir, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, ní féidir liom ach comhghairdeas óm’ chroí a dhéanamh libh. Tá an Chultúrlann beagnach 30 bliain ar an bhfód agus í imithe ó neart go neart thar na blianta sin. Inniú tá sí mar lárionad an phobail agus eiseamlár don tír ar fad ar chonas ár gcultúr agus ár dteanga a neartú.

Tréaslaím libh agus le gach éinne ar fud na tíre a ghlac páirt sna comortais éagsúla agus atá ag obair leo lá go lá chun an teanga a chur chun cinn.

Coimead slán agus Beir Beannacht.