Media Library

News Releases

President signs Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Bill 2018 into law

Date: Wed 14th Nov, 2018 | 13:41

Having considered the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Bill 2018, the President has signed the Bill and it has accordingly become law. 

Tar éis dó a mhachnamh a dhéanamh ar An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018 tá an tUachtarán tar éis a lámh a chur leis agus dá réir sin tá é ina dhlí.