Sabina Higgins reads The Lament For Art Ó Laoghaire by Eibhlín Dhubh Ní Chonaill to mark International Women’s Day 2021

Mon 8th Mar, 2021 | 10:30

Monday, 08th March, 2021

Sabina Higgins reads The Lament For Art Ó Laoghaire by Eibhlín Dhubh Ní Chonaill to mark International Women’s Day 2021

Caoineadh Airt UÍ Laoghaire

Eibhlín Dhubh Ní Chonaill (ca 1743-1800)

B’fhéidir gur aithris Eibhlín na dréachtaí seo os cionn an choirp i gCarraig an Ime.

Mo ghrá go daingean tu!
Lá dá bhfaca thu
ag ceann tí an mhargaidh,
thug mo shúil aire dhuit,
thug mo chroí taitnearnh duit,
d’éalaíos óm charaid leat
i bhfad ó bhaile leat.

Is domhsa nárbh aithreach:
Chuiris parlús á ghealadh dhom,
rúrnanna á mbreacadh dhom,
bácús á dheargadh dhom,
brící á gceapadh dhom,
rósta ar bhearaibh dom,
mairt á leagadh dhom;
codladh i gclúmh lachan dom
go dtíodh an t-eadartha
nó thairis dá dtaitneadh liorn.

Mo chara go daingean tu!
is cuimhin lem aigne
an lá breá earraigh úd,
gur bhreá thiodh hata dhuit
faoi bhanda óir tarraingthe;
claíomh cinn airgid,
lámh dheas chalma,
rompsáil bhagarthach –
fír-chritheagla
ar námhaid chealgach –
tú i gcóir chun falaracht
is each caol ceannann fút.
D’umhlaídís Sasanaigh
síos go talamh duit,
is ní ar mhaithe leat
ach le haon-chorp eagla,
cé gur leo a cailleadh tu,
a mhuirnín mh’anama….

Mo chara thu go daingean!
is níor chreideas riamh dod mharbh
gur tháinig chúgham do chapall
is a srianta léi go talamh,
is fuil do chroí ar a leacain
siar go t’iallait ghreanta
mar a mbítheá id shuí ‘s id sheasarnh.
Thugas léim go tairsigh,
an dara léim go geata,
an triú léim ar do chapall.

Do bhuaileas go luath mo bhasa
is do bhaineas as na reathaibh
chomh maith is bhí séagam,
go bhfuaras romham tu marbh
Cois toirín ísil aitinn,
gan Pápa gan easpag,
gan cléireach gan sagart
do léifeadh ort an tsailm,
ach seanbhean chríonna chaite
do leath ort binn dá fallaing —
do chuid fola leat ‘na sraithibh;
is níor fhanas le hí ghlanadh
ach í ól suas lem basaibh.

Mo chara thu is mo thaitneamh!
Nuair ghabhais amach an geata
d’fhillis ar ais go tapaidh,
do phógais do dhís leanbh,
do phógais mise ar bharra baise.
Dúraís, ‘A Eibhlín, éirigh id sheasamh
agus cuir do ghnó chun taisce
go luaimneach is go tapaidh.
Táimse ag fágáil an bhaile,
is ní móide go deo go gcasfainn.’
Níor dheineas dá chaint ach magadh,
mar bhíodh á rá liom go minic cheana.

Mo chara thu go daingean!
is nuair thiocfaidh chúgham abhaile
Conchúr beag an cheana
is Fear Ó Laoghaire, an leanbh,
fiafróid díom go tapaidh
cár fhágas féin a n-athair.
‘Neosad dóibh faoi mhairg
gur fhágas i gCill na Martar.
Glaofaid siad ar a n-athair,
is ní bheidh sé acu le freagairt….

Mo ghrá thu go daingean!
is érigh suas id sheasamh
is tar liom féin abhaile,
go gcuirfeam mairt á leagadh,
go nglaofam ar chóisir fhairsing,
go mbeidh againn ceol á spreagadh,
go gcóireod duitse leaba
faoi bhairlíní geala,
faoi chuilteanna breátha breaca,
a bhainfidh asat alias
in ionad an fhuachta a ghlacais.

 

 

The Lament For Art Ó Laoghaire

By Eibhlín Dhubh Ní Chonaill

translation by Thomas Kinsella

My steadfast love!
When I saw you one day
by the market-house gable
my eye gave a look
my heart shone out
I fled with you far
from friends and home.

And never was sorry:
you had parlours painted
rooms decked out
the oven reddened
and loaves made up
roasts on spits
and cattle slaughtered;
I slept in duck-down
till noontime came
or later if I liked.

My steadfast friend!
it comes to my mind
that fine Spring day
how well your hat looked
with the drawn gold band,
the sword silver-hilted
your fine brave hand
and menacing prance,
and the fearful tremble
of treacherous enemies.
You were set to ride
your slim white-faced steed
and Saxons saluted
down to the ground,
not from good will
but by dint of fear
- though you died at their hands,
my soul's beloved....

My steadfast friend!
I didn't credit your death
till your horse came home
and her reins on the ground,
your heart's blood on her back
to the polished saddle
where you sat - where you stood....
I gave a leap to the door,
a second leap to the gate
and a third on your horse.

I clapped my hands quickly
and started mad running
as hard as I could,
to find you there dead
by a low furze-bush
with no Pope or bishop
or clergy or priest
to read a psalm over you
but a spent old woman
who spread her cloak corner
where your blood streamed from you,
and I didn't stop to clean it
but drank it from my palms.

My friend and beloved!
When you left through the gate
you came in again quickly,
you kissed both your children,
kissed the tips of my fingers.
You said: " Eibhlín, stand up
and finish with your work
lively and swiftly:
I am leaving our home
and may never return."
I made nothing of his talk
for he spoke often so.

My steadfast friend!
And when they come home,
our little pet Conchúr
and baby Fear Ó Laoghaire,
they will ask at once
where I left their father.
I will tell them in woe
he is left in Cill na Martar,
and they'll call for their father
and get no answer....

My steadfast love!
Arise, stand up
and come with myself
and I'll have cattle slaughtered
and call fine company
and hurry up the music
and make you up a bed
with bright sheets upon it
and fine speckled quilts
to bring you out in a sweat
where the cold has caught you.