President officially opens Conradh na Gaeilge Ard Fheis

Fri 26th Feb, 2016 | 19:45
location: Dublin Castle