President and Sabina visit Upper Barrakka Gardens

Fri 13th May, 2022 | 12:20
location: Upper Barrakka Gardens, Valletta, Malta

Upper Barrakka Gardens, Valletta, Malta

Friday, 13th May, 2022