President and Sabina visit Irish Support Agency, Bondi

Sat 21st Oct, 2017 | 11:00
location: Bondi, Sydney, Australia