Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Ráiteas le haghaidh Lá Domhanda an SEIF

Dáta: Mái 1st Nol, 2020 | 14:13

Gach bliain ar Lá Domhanda an SEIF, tugtar deis dúinn machnamh a dhéanamh ar thionchar an VEID agus an SEIF ar dhaoine ar fud an domhain.

Inniu, an 1 Nollaig, déanaimis sin arís, agus sinn ar an eolas go bhfuil tionchar an-mhór ag paindéim Covid-19 orthu siúd go léir a bhfuil eipidéim VEID/SEIF ag cur isteach orthu agus orthu siúd atá ag dul i ngleic leis an eipidéim trína gcúram nó trína dtacaíocht nó trína seirbhísí tacaíochta. 

Tá scaipeadh víreas Covid-19, agus freagairt an domhain dó, tar éis an éagothroime a leathnú agus tá baol ann go ndéanfar cuid mhaith den dul chun cinn a rinneadh chun sláinte agus folláine gach duine a bhaint amach a chur ar gcúl.

Ní mór do na ceachtanna atá foghlamtha thar na scórtha bliain, amhail iad siúd a d'fhoghlaim an domhan sa troid in aghaidh scaipeadh an VEID - trí fhreagairt chúramach, eolasach agus chuimsitheach - sinn a chur ar an eolas maidir le freagairt ar phaindéim Covid-19.

Níor cheart dúinn na botúin a rinneadh sa fhreagairt dhomhanda ar an VEID/SEIF a dhéanamh an athuair, rud a d'fhág na milliúin daoine bochta gan aon teacht acu ar chóireáil agus a thóg i bhfad an iomarca ama na leochaileachtaí agus na cleachtais leithchealacha a bhí ann a chur san áireamh.

Inniu, ar Lá Domhanda an SEIF, geallaimis dul i ngleic le víreas Covid-19 ar bhunús phrionsabail na dlúthpháirtíochta, an chúraim, na comhbhá agus an chuimsithe, rud a chinnteoidh teacht ar réitigh chúram sláinte do gach duine, agus a bhrisfidh síos an éagothroime shóisialta a chuireann an oiread sin daoine i mbaol.