Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Ráiteas ón Uachtarán Ó hUigínn maidir le rochtain ar chúnamh do Gaza

Dáta: Mái 19th Már, 2024 | 17:35

"Agus sciar suntasach de dhaonra Gaza ag tabhairt aghaidh ar ghorta ag an leibhéal is tromchúisí de réir an aicmithe IPC is déanaí, tá sé tábhachtach nach laghdaítear cúinsí na ndaoine atá ag fulaingt go dtí aon chath reitriciúil maidir le cibé an bhfuil nó nach bhfuil an chabhair a cuireadh ar fáil á blocáil nó á mhoilliú ó dhaoine a bhfuil a saol ag brath ar an oiread sin cásanna.

Bheadh sé thar a bheith mímhorálta dá ndéanfadh an domhan iarracht é féin a shásamh trí thaobhanna a thógáil go simplí i ndearbhuithe agus i bhfrith-dhearbhuithe. Is ar mhaithe leis an gcine daonna is bunúsaí agus ar mhaithe le gach duine sa phobal idirnáisiúnta a bhunaítear na fíricí iomlána, go bhfreagraítear dóibh, agus go gcuirtear an chabhair ar fad ar fáil go práinneach.

D'fhonn an toradh bunúsach fíricí sin a bhaint amach, is cinnte go mbeadh luach ollmhór ag baint le grúpa idirnáisiúnta rochtain a fháil ar na pointí go léir ag a bhfuil cabhair suite agus a gcuid torthaí a thuairisciú do gach taobh, lena n-áirítear iad siúd go léir ar mian leo a bheith páirteach i mbeathú mhuintir Gaza, lena n-áirítear trí na Náisiúin Aontaithe, agus go leanann gníomhaíochtaí iomchuí.

Bheadh sé de bhuntáiste soiléir ag caingean den sórt sin a bheith ag teacht le torthaí na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus lena treoir go gcaithfear sibhialtaigh a chosaint.

Ní hamháin gur cheart do chách fáilte a chur roimh bhunú na bhfíricí maidir le riachtanais an tsaoil féin a bheith ar fáil, ach d'áitigh an pobal idirnáisiúnta go léir, a ghníomhaithe agus a ghníomhaireachtaí air. Mura ndéantar amhlaidh, níor cheart díolúine an chiúnais a bhronnadh air."