Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Cuireann an tUachtarán Ó hUigínn An Bille Fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2022 faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí

Dáta: hAo 13th Dei, 2023 | 16:06

Tar éis dó comhairliúchán a dhéanamh leis an gComhairle Stáit, a reáchtáladh Dé Céadaoin 11 Deireadh Fómhair 2023, agus tar éis dó tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar an gcomhairle a tugadh, bheartaigh an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn inniu, faoi Airteagal 26 an Bhunreachta, An Bille Fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha 2022 a chur faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí maidir le má tá an Bille ag teacht salach ar an mBunreacht ná aon fhoráil dá chuid.  

Léirigh an tUachtarán gur mian leis go dtabharfar aird ar leith do hailt  9, 10, 39, 40(2), 42, 43, 45, 46, 47, 51, 57 agus 58 an Bhille.

Is iad seo a leanas ailt an Bhille atá curtha faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí:

9.            
Ballraíocht an Choimisiún.

10.          
Feidhmeanna an Choimisiúin. 

39.          
Moltaí le déanamh ar bhuanna

40(2).    
Ml Duine incháilithe: cáilíocht do cheapachán agus d’ainmniúchán nó do thoghadh d’oifig bhreithiúnach. 

42.          
Gairm ar iarratais d’fholúntais in oifig bhreithiúnach. 

43.          
Iarratais ar cheapachán nó ar ainmniúchán do cheapachán nó ar thoghadh d’oifig bhreithiúnach. 

45.          
Iarratais faoi alt 43 ó bhall an Choimisiúin. 

46.          
Cuir san áireamh na n-iarratas agus na gcoinníollacha maidir le moltaí a dhéanamh.

47.          
Moladh daoine don Aire do cheapachán d’oifig bhreithiúnach sa Stát. 

51.          
Ceapachán chuig oifig bhreithiúnach sa Stát: daoine molta amháin le cuir san áireamh. 

57.          
Ráiteas roghnú breithiúnach. 

58.          
Ráiteas saineolas, scileanna agus buanna riachtanacha.