Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Seoladh ‘Tábhacht na hEitice - Tuarascáil ar Thionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann’

Dáta: Lua 1st Fea, 2016 | 10:20

Ag labhairt dó ar ócáid seolta na tuarascála ar an dara mórthéama dá Uachtaránacht, ‘Tionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann’, dúirt an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn:

“Inniu tá ‘Tábhacht na hEitice’, tuarscáil Thionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann á seoladh againn.

Tá taifead sa tuarascáil seo ar phróiseas a bhí iontach agus beo, a raibh mar chuspóir aige plé náisiúnta a spreagadh faoin gcineál Éireann ar mhaith linn í a chruthú.

Bhí níos mó ná 60 imeacht bainteach le Tionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann, agus institiúidí tríú leibhéal, grúpaí sochaí sibhialta – Comhdháil na gCeardchumann, Comhairle Náisiúnta na mBan, Cumann Naomh Uinseann de Pól, The Wheel agus Dóchas, chomh maith le heagraíochtaí pobail ar fud na tíre san áireamh – i gcaidreamh leis na himeachtaí.

I rith na gcomhairliúchán éagsúil, chuaigh an fhreagairt dhíograiseach ar an Tionscnamh seo i gcion go mór orm, agus an chuimse smaointe faoin gcaoi ar féidir linn dul i ngleic le cuid de na ceisteanna is práinní atá romhainn in Éirinn ag an am seo.

Léiríonn an tuarascáil cruthaitheacht iontach mhuintir na hÉireann agus a gcumas maidir leis an gcaoi a bhféadfaí poblacht níos cuimsithí agus níos beoga a shamhlú agus a thabhairt chun cinn. Taispeánann sé an dúil mhór atá ag muintir na hÉireann dul i ngleic leis an gceist maidir lena leithéid d’athrú ó bhonn a chur i gcrích.

Is féidir na moltaí uile atá tagtha chun cinn i dTionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann a bhaint amach.

Tá súil agam go neartóidh seoladh na tuarascála seo inniu maidir le ‘Tábhacht na hEitice’ ár ndiongbháilteacht, mar dhaoine, smaoineamh orainn féin mar ghníomhairí an athraithe; dul i mbun gnímh, agus freagracht a ghlacadh, ár dtír a mhúnlú, idéil na fíorphoblachta a léiriú – áit  a bhfuil an cuimsiú agus an comhionannas agus inar féidir linn a bheith inár saoránaigh rannpháirteacha agus bhródúla.

Tugann 'Tábhacht na hEitice' cuireadh dúinn tír a thógáil ina bhfuil daoine nach leasc leo seasamh a ghlacadh ar son luachanna agus an cheartais agus ní hamháin don rud atá comhlíontach nó áisiúil; tír ina dtugaimid uchtach dá chéile ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla."