Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Ráiteas ón Uachtarán Ó hUigínn ar Lá na hEorpa 2019

Dáta: Céa 8th Bea, 2019 | 21:00

Tá suntasacht speisialta ag baint le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá na hEorpa ar an 9 Bealtaine in 2019 agus toghcháin na hEorpa ag druidim linn, trína bheith páirteach i bpléití ar bheartais reatha agus trína vótaí, féadfaidh saoránaigh Eorpacha páirt a ghlacadh i ndíospóireacht nua agus riachtanach ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh – chun Aontas Eorpach a bhaint amach a mbeidís féin agus a dtíortha ag iarraidh a bheith páirteach ann.

Ar Lá na hEorpa, tugtar cuireadh bliantúil dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí an AE agus nóta a dhéanamh de thascanna chomhoibriú Eorpach nach bhfuil críochnaithe fós, ach iarrtar orainn freisin fís na hEorpa a athnuachan le samhlaíocht agus dóchas, agus bunaithe ar dlúthpháirtíocht phraiticiúil.

Cuirtear i gcuimhne dúinn freisin dóchas agus láidreacht na físe a bhí acu siúd a raibh sé de mhisneach acu todhchaí nua don Eoraip a mholadh. Ó luatha na hilchríche scriosta ag cogadh, tháinig na daoine sin ar theastaigh uathu dodhéantacht a dhéanamh den chogadh, in aontas dlúth ina gcuirtear luach ar an tsíocháin a bhíonn sásta féidearthachta a roinnt.

Tá dúshláin nua, tromchúiseacha roimh an Aontas Eorpach inniu agus caithfimid na deiseanna atá ann a thapú – lena n-áirítear toghcháin na hEorpa – chun díospóireacht a dhéanamh le fuinneamh, agus le meas, chun cruth don todhchaí a chur ar an Aontas Eorpach.

I scáth an Bhreatimeachta agus roinnt de na fórsaí sóisialta diúltacha a dteastaíonn uathu teacht i dtír ar bhuarthaí, cruthaíodh go leor éiginnteachta ar fud na hEorpa. Tugtar cuireadh dúinn anois mar Eorpaigh i mbliain an toghcháin chun foirmeacha an Aontais agus creatlach an Aontais Eorpaigh atá uainn a shainmhíniú, trí chíoradh agus trí dhíospóireacht bunaithe ar luachanna.

Teastaíonn an díospóireacht bheoga pholaitiúil maidir leis an gcosán is fearr chun cinn ón Aontas Eorpach – díospóireacht atá cruthaitheach, cróga, comhtháite agus thar aon ní eile, cuimsitheach.

Go háirithe, caithfear éisteacht le glórtha na ndaoine óga, agus na ndaoine ar fad a mhothaíonn imeallaithe nó eisiata. Féadfaidh an Eoraip a chumas a úsáid le dul i ngleic le dúshláin mhóra an domhain, lena n-áirítear inbhuanaitheacht a bhaint amach, tiomantas fíor agus práinneach a dhéanamh le dul i ngleic le saincheisteanna an athraithe aeráide agus na bochtaineachta domhanda.

Inniu, agus cinneadh á dhéanamh acu maidir leis an gcaoi a vótálfaidh siad, éilím ar Eorpaigh dul i ngleic go gníomhach i ndíospóireacht mheasúil chun coincheap iontach den Eoraip atá síochánta, comhtháite agus cuimsitheach; ina ndéanfar iarracht a bheith ina réigiún eiseamláireach sa domhan, le go leanfaidh réigiúin eile muid.

Ar lá na hEorpa 2019, déanaimis cinneadh chun luachanna bunaithe an Aontais Eorpaigh a aimsiú arís, a dhoimhniú, a shainmhíniú arís agus le cur leo. Úsáidfimid ár nguthanna agus ár vótaí chun an tAontas a nascadh arís le dóchais na milliún Eorpach.