Leabharlann na Meán

Eisiúintí Nuachta

Dearbhú na hAithne glactha ag na Ceanna Stáit páirteach ag an 15ú Cruinniú Grúpa Arraiolos 

Dáta: hAo 11th Dei, 2019 | 16:28

Dearbhú na hAithne

glactha ag na Ceanna Stáit páirteach ag an 15ú Cruinniú Grúpa Arraiolos 

An Aithin, 11 Deireadh Fómhair 2019 

Déanaimidne, agus sinn san Aithin, cliabhán agus lóchrann an Daonlathais Eorpaigh agus na Sibhialtachta Eorpaí, Uachtaráin na Bulgáire, na Cróite, na hEastóine, na Gearmáine, na Gréige, na hUngáire, na hÉireann, na hIodáile, na Laitvia, Mhálta, na Polainne, na Portaingéile agus na Slóivéine ag ár gcruinniú bliantúil, mar is gnách, ár “nglaoch ar son na hEorpa” ar tugadh aghaidh air ar an 9 Bealtaine 2019, roimh thoghcháin na hEorpa 2019, a athrá agus a uasdátú. 

Léiríonn torthaí thoghcháin na hEorpa le gairid teachtaireacht dhearfach i dtaca le todhchaí na hEorpa, mar gur aistrigh siad spiorad soiléir atá ar son na hEorpa, bunaithe ar luachanna agus ar phrionsabail bhunúsacha an Aontais, ó tharla gur shocraigh saoránaigh na hEorpa, tríd is tríd, muinín a chur sna fórsaí a thacaíonn le tógáil na hEorpa. Mar sin féin, tá dualgas orainn leanúint lenár gcomhiarracht agus é a threisiú d’fhonn Aontú na hEorpa agus Lánpháirtiú na hEorpa a chosaint, bunaithe ar luachanna roinnte agus faoi threoir na dtosca seo a leanas:

Cuireann Lánpháirtiú na hEorpa le baint amach na síochána san Eoraip, a bhfuil súil léi leis na céadta bliain, tar éis bhrúidiúlacht dhá Chogadh Dhomhanda a raibh a bhfoinse in imbhualadh uaillmhianta impiriúlacha agus in idé-eolaíochtaí antoisceacha eile. Fiú sa lá atá inniu ann ní féidir linn agus níor cheart dúinn talamh slán a dhéanamh den tSíocháin, den tSaoirse ná den Rath.  Tá géarghá ann dúinn uile dul i mbun oibre lena chéile ar shlí ghníomhach chun idéal mór na hEorpa síochánta agus aontaithe a chur chun cinn.

Tá pobail na hEorpa aontaithe, as a saorthoil féin, chun an tAontas Eorpach, atá bunaithe ar phrionsabail na Saoirse, an Chomhionannais, na Dlúthpháirtíochta, an Daonlathais, an Chirt agus na Muiníne laistigh agus i measc a mBall, a chruthú.  Aontas gan fasach i stair na hEorpa.

Maidir le cuid mhaith daoine san Eoraip, go háirithe an ghlúin óg, glacann siad leis an tsaoránacht Eorpach gan mhachnamh. Ní thagann grá do do shráidbhaile, do do chathair, do do réigiún nó do do Náisiún salach ar do thiomantas don Eoraip. 

Sna míonna atá caite, níos mó ná riamh, tá dúshláin throma tagtha roimh an Aontas Eorpach. Den chéad uair ó thús thionscadal lánpháirtithe na hEorpa, tá glórtha áirithe ag labhairt ar chúlú maidir le ceann nó níos mó de chéimeanna an lánpháirtithe, amhail saorghluaiseacht daoine nó institiúidí comónta a chur ar ceal.  Is é seo an chéad uair gur léirigh Ballstát a mhian imeacht as an Aontas Eorpach. Ag an am céanna, tá glórtha eile ann a mholann neartú an lánpháirtithe san AE nó sa limistéar euro nó atá ar son Eoraip il-luais.

Is féidir go bhfuil dearcaí éagsúla ar na ceisteanna sin i measc Saoránaigh nó Rialtais na mBallstát, agus, freisin, inár measc féin, na Ceanna Stáit.  Mar sin féin, táimid go léir ar aon intinn go bhfuil lánpháirtiú agus aontas na hEorpa riachtanach agus go bhfuilimid ag iarraidh an Eoraip a chur chun cinn mar Aontas. Ní mór pobal láidir ag comhoibriú lena chéile chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda ár linne. Ní stopann tionchar an athraithe aeráide, an sceimhlitheoireacht, an domhandú eacnamaíochta agus an imirce ag teorainneacha náisiúnta, agus ní stopann an freagra cuí ach an oiread. Ní éireoidh linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin go rathúil agus leanúint ar an gconair chuig lánpháirtiú agus forbairt eacnamaíochta agus shóisialta mura n-oibreoimid i gcomhar, mar chomhpháirtithe comhionanna, ar an leibhéal institiúide.  

Dá bhrí sin, teastaíonn Aontas Eorpach láidir cuimsitheach uainn, Aontas le hinstitiúidí comónta agus roinnte, Aontas a dhéanann measúnú leanúnach géarchúiseach agus a bhfuil an chuma ann é féin a leasú, Aontas atá bunaithe ar a saoránaigh agus a Bhallstáit, mar bhonn ríthábhachtach. 

Tá díospóireacht bhríomhar pholaitiúil maidir leis an mbealach is fearr chun cinn de dhíth ar an Eoraip seo, ag tosú le Dearbhú na Róimhe den 25 Márta 2017. Tá an Eoraip sa staid ar féidir léi glacadh le raon leathan tuairimí éagsúla agus smaointe nuálacha. Ba cheart seasamh in aghaidh aon fhilleadh chuig an Eoraip nach mbeadh comhpháirtithe comhionanna inti níos mó ach céilí comhraic ina n-áit, agus cur ina aghaidh sin mar chúlú chuig leas caol iomaíoch a bheadh mífhabhrach i dtaca le todhchaí roinnte inbhuanaithe ár bpláinéid leochailigh. Tá cruinniú na bliana seo san Aithin, chomh maith leis na cruinnithe amach anseo, a mbeidh an chéad cheann díobh i Liospóin i nDeireadh Fómhair 2020, tiomanta do dhoimhniú, leathnú agus saibhriú na díospóireachta seo.