Saidhbhín i láthair ag Youth Action For Life

hAo 29th Már, 2019 | 11:00
suíomh: Theatre Royal, Waterford

Theatre Royal, Waterford

Friday, 29th March, 2019

Saidhbhín i láthair ag Youth Action For Life

Bhí Saidhbhín Uí Uigínn i láthair ag imeacht a d’eagraigh Youth Action For Life san Amharclann Ríoga i bPort Láirge. Ba chomh-imeacht a bhí ann chun tallann na hóige agus a gcumas feabhas a chur ar shaol daoine eile a chur ar taispeáint, agus chuir an seó cur chuige réamhghníomhach maidir le meabhairshláinte chun cinn.  

Bhí Saidhbhín i láthair ag an imeacht chun an trísheá “Cycling Without Age" , a cheannaigh daltaí Scoil An Bhaile Nua i bPort Láirge le ciste airgid a thiomsaigh siad, a ainmniú go hoifigiúil.