Cuairt an Uachtaráin ar Mheánscoil an Teaghlaigh Naofa

Mái 10th Meá, 2019 | 11:00
suíomh: (Cill Dara) Meánscoil an Teaghlaigh Naofa

(Cill Dara) Meánscoil an Teaghlaigh Naofa

Tuesday, 10th September, 2019

Cuairt an Uachtaráin ar Mheánscoil an Teaghlaigh Naofa

 Thug an tUachtarán Ó hUigínn cuairt ar Mheánscoil An Teaghlaigh Naofa i nDroichead Nua chun bunú na scoile 60 bliain ó shin a chomóradh.

Osclaíodh doirse na scoile den chéad uair in 1959, agus ba í an chéad mheánscoil do chailíní a bhí sa bhaile. Bhí sí lonnaithe ar dtús i gclochar Shiúracha an Teaghlaigh Naofa agus bhog sí isteach ina foirgneamh féin in 1967, ar cuireadh síneadh leis in 1982 agus arís in 2003.

Tá an t-oideachas ar cheann de phríomhthéamaí Uachtaránacht an Uachtaráin Uí Uigínn. Tá fáilte curtha ag an Uachtarán roimh mhúinteoirí agus oideachasóirí chuig Áras an Uachtaráin agus cuairt tugtha aige ar chuid mhaith scoileanna agus coláistí chomh maith. Ina óráidí, tá an tUachtarán tar éis labhairt ar an ngá le smaointeoireacht neamhspleách a chothú, agus is é a thuairim nár cheart féachaint ar scoileanna mar láithreacha chun oideachas a thabhairt d’oibrithe na todhchaí, ach mar láithreacha chun saoránaigh a bheadh gafa, eolach agus gníomhach sa todhchaí a chumasú.