Plaic á nochtadh ag an Uachtarán d’fhonn mór-éacht an bhaile agus an Gradam a baineadh amach i gComórtas na mBailte Slachtmhara 2018, a chomóradh

Sat 25th Bea, 2019 | 11:30
suíomh: (Ciarraí) Lios Tuathail

(Ciarraí) Lios Tuathail

Saturday, 25th May, 2019

Plaic á nochtadh ag an Uachtarán d’fhonn mór-éacht an bhaile agus an Gradam a baineadh  amach i gComórtas na mBailte Slachtmhara 2018, a chomóradh

Thug an tUachtarán Ó hUigínn cuairt ar Lios Tuathail, chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomh maith is a d’éirigh leis an mbaile i gcomórtas na mbailte slachtmhara. 

Nochtaigh an tUachtarán plaic chun comóradh a dhéanamh ar an mbua, agus chun ómós a léiriú d’oibrithe deonacha agus do ghrúpaí pobail an bhaile.

Gach bliain, tugann an tUachtarán ómós do chomórtas na mBailte Slachtmhara. Tugann sé cuairt ar an mbaile a bhuann agus buaileann sé leis na hoibrithe deonacha a bhfuil an smaointe agus a dtiomantas i gcroílár an tionscnaimh. 

Féadfaidh tú óráid an Uachtaráin a léamh, nó éisteacht léi trí chliceáil ar na táib thuas.